Καλές Πρακτικές και νέες εφαρμογές του Gamification

Καλές Πρακτικές και νέες εφαρμογές του Gamification

Η αγορά εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον εξελίσσονται διαρκώς και προϋποθέτουν ένα συνεχώς εκπαιδευόμενο εργατικό δυναμικό, που μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα σημαντικό και δύσκολο έργο, το οποίο η p-consulting.gr στηρίζει και αναπτύσσει εδώ και περίπου μία δεκαετία, μέσω της δημιουργίας ψηφιακού υλικού.

Καλές Πρακτικές στον Ευρωπαϊκό χώρο

Κατά τη διάρκεια του έργου S4EG “Skills For Employment: Acquiring employment skills in adult education through gamification”, η p-consulting.gr, ως υπεύθυνος της δημιουργίας των σοβαρών παιχνιδιών του έργου, σε συνεργασία με άλλους 5 εταίρους από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέλεξαν Καλές Πρακτικές από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Οι προ υπάρχουσες Καλές Πρακτικές, είτε προσφέρουν πολύτιμες επιστημονικές  γνώσεις σχετικά με το Gamification και τη σύνδεσή του με την εκπαίδευση, είτε σχετίζονται με εφαρμογές οι οποίες διευκολύνουν και εκσυγχρονίζουν τον τρόπο εκπαίδευσης μαθητών (ενηλίκων και ανηλίκων) και εργαζομένων

 • Gamification – Professional Basis (Σλοβενία)
 • Origins of Serious Games (Γαλλία)
 • Towards a Serious Game for Portuguese Learning (Ισπανία)
 • Big Step – Learning Through Gamification (Κύπρος)
 • SMARTEGE – “Smart Educational Process System, based on the methodology of Gamification (Ελλάδα)
 • The Power of Gamification in Adult Education (Γερμανία)

 

Τα παιχνίδια που ετοιμάζονται!

Καλές Πρακτικές και νέες εφαρμογές του Gamification

Στην προσπάθεια να προχωρήσουν περαιτέρω το gamification, οι 6 εταίροι, ετοιμάζουν 6 παιχνίδια που στόχο έχουν να αναπτύξουν μαλακές / οριζόντιες  δεξιότητες (soft skills). Δεξιότητες, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως οι πιο σημαντικές από εργοδότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι:

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Συνεργασία / Ομαδικό Πνεύμα
 • Δημιουργική Σκέψη
 • Επίλυση Προβλήματος
 • Αυτοεξυπηρέτηση και Διαχείριση Χρόνου
 • Επικοινωνία

Όλα τα σοβαρά παιχνίδια που θα παραχθούν, θα παραδοθούν μαζί με οδηγίες, επεξηγήσεις, εικόνες, βίντεο και άλλο διαδραστικό υλικό, το οποίο θα κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία ευχάριστη και ενδιαφέρουσα. Ως εκ τούτου, εργαζόμενοι και μη, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες “κλειδιά” για το εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον.

 

Σύντομα θα αναρτηθεί η συνοπτική έκθεση με όλες τις Καλές Πρακτικές…

Scroll to Top