εκπαίδευση για μετανάστες με αναπηρία featured

Πως μπορώ να εκπαιδεύσω μετανάστες με αναπηρία;

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές μεταναστών με αναπηρίες

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ InclEUsion, η p-consulting.gr αναπτύσσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες που διδάσκουν σε μετανάστες με αναπηρία.

Στόχος του προγράμματος είναι o εμπλουτισμός των γνώσεων και η ενίσχυση των δεξιοτήτων εκπαιδευτών ενηλίκων, προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:Πως μπορώ να εκπαιδεύσω μετανάστες με αναπηρία; 1

  1. Διακρίσεις
  2. Μετανάστευση
  3. Αναπηρίες
  4. Μετανάστες με αναπηρίες (Διπλή διάκριση)
  5. Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
  6. Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε από εξειδικευμένους φορείς από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Κύπρο και την Ελλάδα και θα είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ελληνικά.

Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021.

Μείνετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα νέα για την εκπαίδευση!

Scroll to Top