Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διακρατική συνάντησή μας στο Aveiro για το έργο μας, DigEqual.

Πραγματοποιήσαμε πρόσφατα μια επιτυχημένη διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DigEqual. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2023 στο Τμήμα Οικονομικών, Διοίκησης, Βιομηχανικής Μηχανικής και Τουρισμού του Πανεπιστημίου Aveiro στην Πορτογαλία. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, καλωσορίσαμε όλους τους συμμετέχοντες και παρουσιάσαμε την πρόοδο του έργου μέχρι στιγμής βάσει του χρονοδιαγράμματος. Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους εταίρους για τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών που αναπτύχθηκαν και συζητήσαμε θέματα διάχυσης και δημοσιότητας του έργου. Τη δεύτερη ημέρα, συζητήσαμε θέματα διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου του προγράμματος καθώς και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωσή του. Πριν την αναχώρηση των συμμετεχόντων, καθορίσαμε τις ημερομηνίες για τις επόμενες διαδικτυακές συναντήσεις μας. Συνολικά, η διακρατική συνάντηση ήταν πολύ παραγωγική και μας βοήθησε να ευθυγραμμίσουμε τις προσπάθειές μας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Ανυπομονούμε για τη συνέχεια της συνεργασίας μας. Η επόμενη φάση του DigEqual θα περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των ψηφιακών παραδοτέων και την εκτέλεση των διαδραστικών πιλοτικών εφαρμογών στις χώρες εταίρους. Μείνετε συντονισμέν@ για τα τελικά επόμενα βήματα του έργου!  
Scroll to Top