Νέα από το Έργο PROFI VNFIL featured

Νέα από το Έργο PROFI VNFIL

PROFI VNFIL: Πιστοποίηση προσόντων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης

Οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ “PROFI VNFIL – Ensure the professionalization and good functioning of VNFIL” πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση στις 20 Απριλίου 2021, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες η πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν από το Έργο για υποψήφιους και επαγγελματίες πιστοποίησης προσόντων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Στόχος του PROFI VNFIL είναι η ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων και στοχευμένων συστημάτων πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL). Για το λόγο αυτό, ανάμεσα στα προϊόντα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, είναι και τα παρακάτω:

 

  • Μια πλατφόρμα και ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για τους υποψήφιους VNFILΝέα από το Έργο PROFI VNFIL 1

Η πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους VNFIL να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) με τα αποδεικτικά στοιχεία της εκμάθησης και της εργασιακής εμπειρίας που διαθέτουν. Επιπλέον, το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που περιέχεται στην πλατφόρμα, τους δίνει την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες που έχουν αποκτήσει μέσω της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση και αξιολογητές / εκπαιδευτές για να επικοινωνούν και να αξιολογούν τους υποψήφιους.

 

  •  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές / αξιολογητές VNFIL και συμβούλους επαγγελματικής καθοδήγησης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές και αξιολογητές πιστοποίησης προσόντων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και συμβούλους επαγγελματικής καθοδήγησης. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν μια σειρά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών για τη βελτίωση του συστήματος πιστοποίησης.

 

Η p-consulting.gr, εταίρος του Έργου στην Ελλάδα και υπεύθυνη για τη δημιουργία όλων των ψηφιακών εργαλείων, θα υλοποιήσει την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας & του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης για τους υποψήφιους VNFIL, καθώς και του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτές και τους αξιολογητές VNFIL, τον Ιούνιο 2021.

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα!

Scroll to Top