Νοητική υστέρηση ηλικιωμένων και το έργο AIDA

Νοητική υστέρηση ηλικιωμένων και το έργο AIDA

Πρωταρχική, ανάμεσα στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), είναι και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στην Ελλάδα, όπως και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της EE, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή όλοι οι πολίτες, χωρίς περιορισμούς.

Η πραγματικότητα μας δείχνει πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο.  Τέτοια άτομα είναι και οι ηλικιωμένοι με νοητική υστέρηση.

Άτομα με νοητική υστέρηση και γήρανση.

Νοητική υστέρηση ηλικιωμένων και το έργο AIDA 1Ως νοητική υστέρηση, ορίζεται από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο για τη Νοητική Υστέρηση (American Association on Mental Retardation) ως μια γενική νοητική δυσλειτουργία που συνοδεύεται από ανεπάρκειες στην προσαρμοστική συμπεριφορά (αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές δεξιότητες, υγεία-ασφάλεια, εργασία, επικοινωνία, ψυχαγωγία κ.α.).

Τα άτομα αυτά χρίζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και φροντίδας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικής ζωής τους.

Διεθνείς έρευνες έχουν αποδείξει πως τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ηλικιωμένων με νοητική υστέρηση έχουν αρκετές διαφορές από αυτές των υπολοίπων ηλικιωμένων. Ως εκ τούτου, οι φροντιστές αυτών των ατόμων έρχονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις τις οποίες είτε δεν γνωρίζουν, είτε δε διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να τις αντιμετωπίσουν.

Για την κάλυψη του κενού εκπαίδευσης και κατάρτισης που υπάρχει στους φροντιστές των ηλικιωμένων ατόμων με νοητική υστέρηση δημιουργήθηκε το έργο Erasmus+ AIDA.

Το έργο AIDA και ο σκοπός του

Το ευρωπαϊκό έργο AIDA υλοποιείται από την p-consulting.gr σε συνεργασία με άλλους 4 οργανισμούς που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην έρευνα και στη φροντίδα ηλικιωμένων.

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να θωρακίσει δωρεάν, με εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές, όλους όσους ασχολούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων με νοητική υστέρηση για να μπορέσουν με τη σειρά τους να προσφέρουν σε αυτά τα άτομα ένα περιβάλλον ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Τα παραδοτέα του έργου

Η υλοποίηση του έργου έχει ξεκινήσει από το 2020 και μέχρι την ολοκλήρωσή του προβλέπεται να παραδοθούν τα παρακάτω:

  • Οδηγός για τη φροντίδα ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία

Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα μπορεί να προσαρμοστεί στις υπηρεσίες, στις δράσεις και το πρόγραμμα του εκάστοτε φορέα ή εκπαιδευτικού οργανισμού.

  • Online εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Μέσα από τις ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να ενισχύσει τις δεξιότητές του στον συγκεκριμένο τομέα.

  • Πλατφόρμα e-learning

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται μέσω μιας πλατφόρμας η οποία θα εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς το χρήστη.

*Πηγή ορισμού νοητικής υστέρησης: https://www.noesi.gr/book/syndrome/mentalretardation

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα!

Scroll to Top