Ξεπερνάμε τα εμπόδια της ένταξης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στην αγορά εργασίας

Ενώ η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα γίνεται ολοένα πιο εμφανής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EEK), λίγη προσοχή έχει δοθεί στο πώς άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν και να επιτύχουν σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην ΕΕΚ, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα απασχόλησης και κοινωνικό αποκλεισμό.

Το έργο ENTRELED είναι μία πρωτοβουλία που επικεντρώνει σε αυτό το έλλειμμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και πρόκειται να υλοποιηθεί από τη σύμπραξη 5 οργανισμών προερχόμενων από 4 χώρες, τη Λιθουανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Σκοπός – Συμμετέχοντες

Με το ENTRELED στοχεύουμε να ενδυναμώσουμε τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Και αυτό γιατί αναγνωρίζουμε ότι η επιχειρηματικότητα στην κυκλική οικονομία είναι σημαντική για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σημαντικός σε αυτή την προσπάθεια είναι ο ρόλος των εκπαιδευτών ΕΕΚ. Γι’ αυτό το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στην επαγγελματική εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.

Επιπλέον, επειδή αναγνωρίζουμε πόσο κρίσιμη είναι η συμβολή του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος στην επιτυχία αυτών των ατόμων, το έργο παρέχει στην οικογένεια την απαραίτητη στήριξη ώστε να βελτιώσουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων που φροντίζουν.

Στους στόχους του έργου είναι επίσης η δημιουργία ενός δικτύου από ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς όπως, φορείς ΕΕΚ, φορείς της κυκλικής οικονομίας, ΜΚΟ, επαγγελματίες του περιβαλλοντικού τομέα, που θα δεσμευτούν να προωθήσουν την ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες στην κυκλική οικονομία.

Στόχοι

Με την υλοποίηση του ENTRELED αναμένουμε να πετύχουμε τα εξής.

  • Σχεδίαση ενός προσαρμοσμένου και εύκολου στην υιοθέτησή του εκπαιδευτικού μοντέλου για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες, που θα αφορά την κυκλική οικονομία.
  • Δημιουργία μίας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας με εκπαιδευτικά παιχνίδια.
  • Προώθηση της αυξημένης συμπερίληψης και συνεργασίας στην αγορά εργασίας για τους εκπαιδευόμενους EEK που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.
  • Σύγκλιση εκπαιδευτών, δικτύων υποστήριξης και οργανισμών για τη δημιουργία ενός δικτύου προώθησης της ένταξης των εκπαιδευομένων ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες στην αγορά της κυκλικής οικονομίας.
  • Ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων EEK με μαθησιακές δυσκολίες με τις απαραίτητες δεξιότητες για συνεισφορά στην αγορά εργασίας της κυκλικής οικονομίας.
  • Αναδιαμόρφωση των αντιλήψεων και ενίσχυση της κοινωνικής βιωσιμότητας της μάθησης και απασχόλησης για τους εκπαιδευόμενους EEK με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Ανάδειξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας μεταξύ όλων των ωφελουμένων του έργου.

Παραδοτέα του έργου

Το ENTRELED πρόκειται να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα e-learning για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, που θα περιλαμβάνει σύντομες εκπαιδεύσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, την εξειδίκευσή τους στην κυκλική οικονομία και τη διδασκαλία ατόμων με ΜΔ.

Επίσης θα αναπτυχθούν 5 ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες, που θα προάγουν την επιχειρηματικότητα στην κυκλική οικονομία, θα ενθαρρύνουν την κοινωνική ευθύνη και αποδοχή, την αναγνώριση του εκφοβισμού κλπ.

Το έργο ENTRELED είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες, παρέχοντάς τους την απαραίτητη υποστήριξη, εκπαίδευση και πόρους για να επιτύχουν στην αγορά εργασίας του τομέα της κυκλικής οικονομίας, καθώς επίσης και να ενισχύσουν την κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση.

Μείνετε συντονισμένοι για νεότερες ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του ENTRELED για την ενδυνάμωση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες ώστε να επιτύχουν επαγγελματικά στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Scroll to Top