Οικολογική Βιωσιμότητα featured

Οικολογική Βιωσιμότητα

Πράσινη διαχείριση εντός των επιχειρήσεων και οικολογική βιωσιμότητα. Η συμβολή του Έργου Think Twice!

Η οικολογική βιωσιμότητα και η έννοια του περιβάλλοντος έχει αποκτήσει νομική κατοχύρωση από το 1987 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1992 και με την «Agenda 21» στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο, αποφασίστηκε από όλες τις χώρες ότι στόχος τους είναι η βιωσιμότητα.

Οικολογική Βιωσιμότητα 1Σήμερα η πράσινη ανάπτυξη έχει εισβάλει στις ζωές των ανθρώπων στον οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οργανωτικό τομέα. Όλο και περισσότερες εταιρείες, επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν ως κύριο μέλημα τους την οικολογική βιωσιμότητα και έχουν εισάγει πλήρως το κομμάτι της ανακύκλωσης.

Η χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων προϊόντων σε όλα τα στάδια μιας εταιρείας είναι εδραιωμένη.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων στο περιβαλλοντικό κομμάτι έχει αρχίσει να ενισχύεται, παραμένει όμως ένα κομμάτι που πρέπει να εμπλουτισθεί με τεχνογνωσία ακόμα περισσότερο.

 

Τι είναι το έργο Think Twice! και πώς βοηθάει;

Η ενίσχυση λοιπόν αυτών των γνώσεων προκύπτει από το Έργο Think Twice! – Ecological sustainability in project management”.

Οικολογική Βιωσιμότητα 1Πρόκειται για ένα έργο Erasmus+ με σύμπραξη εταίρων από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σλοβενία.

Απευθύνεται σε έμπειρους και νεότερους project managers, οι οποίοι ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα ή γενικότερα με το αντικείμενο της διαχείρισης έργων.

Στόχο έχει τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων που θα περιέχει καλές πρακτικές για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση έργων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των πρακτικών και θα αποτελέσει εργαλείο των διαχειριστών έργων για να ελέγχουν τις καλές πρακτικές που έχουν καταγράψει οι ίδιοι. Επίσης, θα δημιουργηθεί μία ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης της βιωσιμότητας των έργων μέσω της εκπαίδευσης μέσα από το παιχνίδι (game – based learning).

Η p-consulting.gr εκπροσωπώντας την Ελλάδα συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου υποστηρίζοντας την οικολογική βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη των έργων γενικά.

Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε για τις δράσεις του Έργου!

Scroll to Top