Ολοκλήρωση του SCORE.TRAINING

Μετά από ένα ταξίδι 3 ετών, το Έργο SCORE ολοκληρώνει τις δράσεις του στις 30 Οκτωβρίου 2020. Η υλοποίηση του Έργου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017, και είχε ως αποτέλεσμα, μέσα από την άριστη συνεργασία των εταίρων, την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Βασικός στόχος του SCORE ήταν η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και δημοσίων υπαλλήλων, σε θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση προσφύγων και μεταναστών σε περιοχές εκτός των πυλών εισόδου. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα πρωτοπόρο Online Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά και δανέζικα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2020 και το παρακολούθησαν δωρεάν επαγγελματίες υγείας και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών από όλη την Ελλάδα.

Μέσα από τις διάφορες φάσεις υλοποίησης και, κυρίως, μέσα από τις δράσεις δημοσιότητας που αναπτύχθηκαν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες των εταίρων, το SCORE συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό πρόβλημα των προσφύγων και μεταναστών.

 

Τα αποτελέσματα του Έργου

Ολοκλήρωση του SCORE.TRAINING 3

Το SCORE υλοποιήθηκε από εξειδικευμένους και με μεγάλη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Έργα φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Δανία.

Η παραγωγή υψηλού επιπέδου πνευματικών προϊόντων και η στοχευμένη ενημέρωση της κοινωνίας και των πολιτών για τις δράσεις του SCORE και το μείζον θέμα των προσφύγων και μεταναστών, αποτέλεσε βασική προτεραιότητα των εταίρων του Έργου.

Ανάμεσα στα αποτελέσματα του Έργου είναι τα ακόλουθα:

  • Στοχευμένη και ευρείας έκτασης έρευνα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών, αλλά και των επαγγελματιών υγείας και δημοσίων υπαλλήλων, σχετικά με θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση των προσφύγων και μεταναστών (εκτός των πυλών εισόδου). Η έρευνα διενεργήθηκε σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Δανία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Έργου.
  • Δημιουργία καινοτόμου Online Εκπαιδευτικού Προγράμματος για επαγγελματίες υγείας και δημοσίους υπαλλήλους, σε θέματα που αφορούν την κατανόηση των προβλημάτων των προσφύγων και μεταναστών και την παροχή στοχευμένων προς αυτούς υπηρεσιών. Υπεύθυνος φορέας για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού ήταν το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την p-consulting.gr .
  • Συμμετοχή στο Online Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 260 επαγγελματιών υγείας και δημοσίων υπαλλήλων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Δανία εντός του 2020.
  • Υλοποίηση συνολικά 7 στοχευμένων Ενημερωτικών Ημερίδων σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Δανία το 2019 και το 2020.
  • Ανάπτυξη ποικίλων δράσεων δημοσιότητας, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και επαγγελματιών στο θέμα των προσφύγων και μεταναστών, σε όλες τις χώρες των εταίρων. Υπολογίζεται ότι προσεγγίστηκαν και ενημερώθηκαν πάνω από 2.000 άτομα για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Έργου.

 

Επόμενα βήματα

Το αντικείμενο μελέτης και εκπαίδευσης του Έργου SCORE, η διαχείριση των προσφύγων και μεταναστών εκτός των πυλών εισόδου, είναι διαχρονικό και συνεχίζει να υφίσταται ως ανάγκη σε όλη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, οι εταίροι του Έργου έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών και μετά τη λήξη του Έργου. Επίσης, σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία οι υπεύθυνοι φορείς θα επαναλάβουν την υλοποίηση του Online Εκπαιδευτικού Προγράμματος εντός του 2021, προκειμένου περισσότεροι επαγγελματίες υγείας και δημόσιοι υπάλληλοι να εκπαιδευτούν πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τέλος, η ιστοσελίδα του Έργου θα παραμένει ενεργή για τουλάχιστον 5 χρόνια, έως το 2025, παρέχοντας ενημέρωση και πληροφορίες για το θέμα των προσφύγων και μεταναστών, αλλά και για τις φάσεις υλοποίησης του Online Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

 

Μείνετε μαζί μας για τις επόμενες δράσεις μας!

Scroll to Top