Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων featured

Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων γιορτάζεται, με απόφαση του ΟΗΕ, κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου και συνδέεται με τη δια βίου μάθηση. Αυτή η μέρα έχει σκοπό να τονίσει τη σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των νέων σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να μπορέσουν να ξεπεράσουν εμπόδια που σχετίζονται με την απασχόληση.

Η αύξηση της ανεργίας των νέων είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενεργή συμμετοχή των νέων σε προσπάθειες αειφόρου ανάπτυξης έχει μεγάλη σημασία για την επίτευξη βιώσιμων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Ωστόσο, οι νέοι είναι πιο πιθανό να μείνουν άνεργοι, απασχολούνται κυρίως σε υποδεέστερες θέσεις εργασίας, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ανισότητες και η περίοδος της μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας διαρκεί περισσότερο.

Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των νέων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και την απασχόληση τους, η p-consulting.gr συμμετέχει ως εταίρος σε Ευρωπαϊκά Έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων, όπως είναι τα ακόλουθα:

 

Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων 1“Dropping the Baggage”

Το Έργο “Dropping the Baggage – Investing in the future” έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτών προκειμένου να παρέχουν περισσότερο προσωποποιημένη εκπαίδευση και ολιστική προσέγγιση (ανάλογα με τις ανάγκες και τις δεξιότητες των μαθητών/σπουδαστών), προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων, τόσο σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση τους, όσο και σε ό,τι αφορά την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων 2“S4EG”

Το Έργο “Skills For Employment: Acquiring employment skills in adult education through gamification” στοχεύει στην εφαρμογή του gamification από τους εκπαιδευτές ενηλίκων ως μέρος του προγράμματος σπουδών, για τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόκτησης δεξιοτήτων απασχόλησης μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών για εκπαιδευτές ενηλίκων και 6 εκπαιδευτικά παιχνίδια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχόλησης πρόκειται να αναπτυχθούν από το Έργο κατά τη διάρκεια της διετούς υλοποίησής του.

 

 

Scroll to Top