Παγκόσμια μέρα Alzheimer

Παγκόσμια μέρα Alzheimer 3

Παγκόσμια μέρα Alzheimer

Κάθε τρία δευτερόλεπτα καταγράφεται ένα νέο περιστατικό άνοιας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο αριθμός των ατόμων με άνοια σε όλο το κόσμο πρόκειται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2050. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τα περιστατικά φτάνουν τις 200.000. Με τον όρο άνοια περιγράφεται ένα σύνολο εκφυλιστικών συνδρόμων του εγκεφάλου που επηρεάζουν τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και το συναίσθημα. Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί μείζον ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα για τις κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο ζωής.

Παγκόσμια μέρα Alzheimer 4Alzheimer

Η νόσος Alzheimer εξελίσσεται προοδευτικά, καταστρέφοντας τη μνήμη και άλλες σημαντικές νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ασθενή και επιδεινώνονται με την πρόοδο της νόσου. Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 10 χρόνια. Συνήθως, οι διαταραχές της μνήμης είναι το αρχικό σύμπτωμα και σταδιακά ο ασθενής οδηγείται στην πλήρη αποδιοργάνωση της προσωπικότητάς του.

Έγκαιρη διάγνωση

Η διάγνωση της νόσου σε πρώιμα στάδια είναι εφικτή και έχει μεγάλη σημασία, καθώς επηρεάζει όχι μόνο τον ασθενή, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φροντιστές των ατόμων με άνοια να φτάνουν στα σωματικά και ψυχικά τους όρια. Με την πρώιμη διάγνωση δίνονται τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης και αποδοχής της κατάστασης καθώς και διατήρησης της ποιότητας ζωής των ασθενών. Παρόλο που δεν υπάρχει ριζική θεραπεία, υπάρχουν φάρμακα που ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου. Όσο νωρίτερα, λοιπόν, γίνει η διάγνωση και χορηγηθούν τα απαιτούμενα φάρμακα, τόσο πιο θετική είναι η εξέλιξη για τον ασθενή.

 

Μέχρι την ανεύρεση αποτελεσματικών φαρμακευτικών θεραπειών, είναι εξαιρετικά σημαντική η ενημέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσου.

 

Ο Σεπτέμβριος είναι, παγκοσμίως, μήνας αφιερωμένος στην άνοια και το Alzheimer. Συγκεκριμένα, η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια μέρα Alzheimer, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Scroll to Top