Παρόντες στην πετυχημένη τελική διακρατική συνάντηση του έργου Dropping The Baggage στο Harderwijk της Ολλανδίας

Το έργο Dropping The Baggage, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, πραγματοποίησε την έκτη και τελευταία διακρατική συνάντηση (TPM6) στις 27-28 Νοεμβρίου 2023 στο Harderwijk της Ολλανδίας. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Morgen College.

Στη διήμερη εκδήλωση συμμετείχαν εταίροι από οργανισμούς της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν η οριστικοποίηση των εργαλείων και του εγχειριδίου αξιολόγησης του έργου και η έναρξη των εργασιών για την τελική έκθεση.

Την πρώτη ημέρα, οι εταίροι παρουσίασαν και οριστικοποίησαν τις τροποποιήσεις του online εγχειριδίου και των εργαλείων αυτοαξιολόγησης που αναπτύχθηκαν μέσω του έργου, παράλληλα με τα διάφορα διαχειριστικά βήματα. Το απόγευμα, η ομάδα συζήτησε για την αξιολόγηση του αντίκτυπου πριν φιλοξενήσει μια ανοιχτή εκδήλωση προβολής για να μοιραστεί τα αποτελέσματα του έργου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η μέρα ολοκληρώθηκε με ένα δείπνο για τους εταίρους.

Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στην έναρξη της τελικής έκθεσης, στην ανακεφαλαίωση των επιτευγμάτων του έργου, στη συζήτηση των επόμενων βημάτων και στη διοικητική ανακεφαλαίωση. Οι εταίροι αφιέρωσαν επίσης λίγο χρόνο για να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του Morgen College.

Συνολικά, η διακρατική συνάντηση σηματοδότησε τη μετάβαση για τους εταίρους από την ενεργό ανάπτυξη και τις πιλοτικές δοκιμές στην αξιολόγηση, τη διάδοση και το διοικητικό κλείσιμο του έργου και τέθηκαν οι βάσεις για την οριστικοποίηση των παραδοτέων του έργου προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις του Erasmus+ μέχρι την επίσημη ημερομηνία λήξης του, τον Αύγουστο του 2024.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επερχόμενες συναρπαστικές δραστηριότητες!

Scroll to Top