Πως διδάσκεις σε έναν ηλικιωμένο πληροφορική featured

Πως διδάσκεις σε έναν ηλικιωμένο πληροφορική;

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτών Πληροφορικής Ατόμων Τρίτης Ηλικίας

 

H p-consulting.gr, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του Έργου Erasmus+ SlowLearning, εργάζονται πάνω στη δημιουργία ενός Επαγγελματικού Περιγράμματος για Εκπαιδευτές Πληροφορικής που διδάσκουν σε άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

Το Επαγγελματικό Περίγραμμα που θα αναπτυχθεί, θα αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για τους επαγγελματίες και εκπαιδευτές πληροφορικής που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης για ηλικιωμένους. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς θα παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες και καθοδήγηση ως προς τις τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, βάσει των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευομένων.

Πως διδάσκεις σε έναν ηλικιωμένο πληροφορική; 1Στόχος του Επαγγελματικού Περιγράμματος που θα δημιουργηθεί, είναι να διαμορφώσει το profil του επαγγέλματος του εκπαιδευτή πληροφορικής ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Για το σκοπό αυτό, θα εισάγει τις γνωσιακές παραμέτρους που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Το Επαγγελματικό Περίγραμμα θα ολοκληρωθεί άμεσα και θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Σλοβένικα και Δανέζικα.

Το Έργο SlowLearning, υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών και εκπαιδευτών πληροφορικής, προκειμένου να διδάσκουν αποτελεσματικά σε άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

 

Μείνετε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τη δημοσίευση του Επαγγελματικού Περιγράμματος!

Scroll to Top