Πλατφόρμα D-Care

Η ψηφιακή πλατφόρμα του D-Care θα είναι σύντομα έτοιμη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα φιλοξενεί η πλατφόρμα, θα απευθύνεται αρχικά στα στελέχη των εταίρων του έργου και θα είναι στα αγγλικά. Η p-consulting.gr, ως εταιρεία πληροφορικής, έχει αναλάβει τη δημιουργία της πλατφόρμας εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο και διαδραστικό περιβάλλον.

Πρόκειται για την online πλατφόρμα D-Care, που θα φιλοξενεί την εσωτερική εκπαίδευση ανάμεσα στους εταίρους του Έργου, στη Θεραπεία Γνωστικής Ενεργοποίησης (Cognitive Stimulation Therapy – CST).  Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, οι εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα να μορφοποιήσουν και την τελική μορφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους φροντιστές των ατόμων με άνοια.

 

Πλατφόρμα D-Care 3

 

Πλατφόρμα D-Care

Η πλατφόρμα D-Care είναι ασύγχρονη, responsive, βασισμένη στο wordpress και προσφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες προς τον σύγχρονο εκπαιδευόμενο. Επιπλέον προσφέρει προστατευόμενο χώρο επικοινωνίας εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, εικονικό χώρο συζητήσεων και παρέχει όλα τα σύγχρονα multimedia εργαλεία για την καλύτερη και αποδοτικότερη ψηφιακή εκπαίδευση.

Το D-Care, εταίρος του οποίου στην Ελλάδα είναι η p-consulting.gr, στοχεύει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών και μη επαγγελματιών φροντιστών ατόμων που πάσχουν από άνοια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα προσφέρεται από το Έργο, θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια. Στο Έργο επίσης συμμετέχουν ως εταίροι φορείς από Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Βέλγιο και Ισπανία.

 

Scroll to Top