προγράμματα ΕΣΠΑ

προγράμματα ΕΣΠΑ

Εδώ μπορείτε να δείτε μερικά από τα προγράμματα ΕΣΠΑ που η ομάδα μας είναι ενεργή.

Οι προσκλήσεις που θα δείτε παρακάτω αφορούν την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων. Αφορούν όλων των ειδών τις επιχειρήσεις

επιχειρήσεις

  • Υφιστάμενες Πολύ Μικρές ,
  • Υφιστάμενες Μικρές
  • Υφιστάμενες Μεσαίες ,
  • Υπό σύσταση
  • Νέες
Πράσινες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ανακύκλωσης

Πράσινες επιχειρήσεις & επιχειρήσεις ανακύκλωσης

εξωστρέφεια-διεθνοποίηση MME Δυτικής Ελλάδας

εξωστρέφεια-διεθνοποίηση MME Δυτικής Ελλάδας

αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων στις νέες αγορές

αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων στις νέες αγορές

bouboulina-featured

Φεστιβάλ Μουσείου Μπουμπουλίνας

Είναι βασικό να τονιστεί ότι οι παραπάνω προσκλήσεις αφορούν τις επιχειρήσεις που περιγράφονται σε κάθε μια ξεχωριστά και διακρίνονται ανάλογα με τη δραστηριότητά τους. Η δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης ορίζεται από τους Κωδικούς Ατομικής Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις διαθέτουν πάνω από μια δραστηριότητα και ανάλογα με την πρόσκληση.