Ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων - featured

Πως προσεγγίζει το έργο “Sun in the Age” την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων!

Το Έργο

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου “Sun in the Age“, μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και υλοποιείται από τη σύμπραξη οργανισμών που βρίσκονται στη Λιθουανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία και την Πολωνία. Αυτό το έργο έχει στόχο να βελτιώσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την καινοτόμο προσέγγιση REMIND (Relaxation =Χαλάρωση, Meditation=Διαλογισμός, Mindfulness=Ενσυνειδητότητα) με σκοπό την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Μέσα από τις δράσεις του, το Sun in the Age επιδιώκει να ενδυναμώσει τους ηλικιωμένους, να προάγει την ενεργό γήρανση και να μετατρέψει την μοναξιά σε μια χρυσή ευκαιρία.

Στόχοι

Το έργο “Sun in the Age” στοχεύει στη δημιουργία σημαντικού θετικού αντίκτυπου. Η προσέγγιση των REMIND πρακτικών μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες των κοινωνικών λειτουργών των φροντιστών και των εκπαιδευτών ενηλίκων, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν με βελτιωμένο τρόπο τους ηλικιωμένους. Μέσω αυτού του έργου, φιλοδοξούμε να εξοπλίσουμε τους ηλικιωμένους με γνώση σχετικά με το πώς να αξιοποιήσουν τη δύναμη της προσέγγισης REMIND προς όφελός τους. Επιπλέον, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους ηλικιωμένους την ευκαιρία να ενισχύσουν την αντοχή τους, να μειώσουν το άγχος και το στρες, και να διατηρήσουν το νου τους δραστήριο, μετατρέποντας τη μοναξιά σε μια ευκαιρία για ανάπτυξη και ευημερία.

Ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων - photo 1

Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου “Sun in the Age” θα αναπτυχθούν τα εξής αποτελέσματα:

  • Παρουσίαση καλών πρακτικών και μελετών περιπτώσεων Mindfulness πρακτικών από τις χώρες των εταίρων.
  • Ανάπτυξη online εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Σεμινάρια πέντε ενοτήτων για ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους, στις χώρες των εταίρων του έργου,

Οφέλη

  • Βελτιωμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές REMIND για τους εκπαιδευτές ενηλίκων , που οδηγούν σε μείωση του εργασιακού στρες και του άγχους.
  • Ευκαιρίες επιμόρφωσης με τη χρήση της προσέγγισης REMIND, προάγοντας τη δια βίου μάθηση για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους/ες.
  • Ενίσχυση των ηλικιωμένων για ενεργό συμμετοχή στα κοινά, της ανθεκτικότητας τους, της βελτίωσης της συναισθηματικής διαχείρισης και της ευημερίας τους.
  • Ευκαιρίες δικτύωσης για ηλικιωμένους ενήλικες, ενθαρρύνοντας μια ολιστική προσέγγιση της ευεξίας και ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα ζωής.

Ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων - photo 2

Το έργο “Sun in the Age”, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, θα βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων και θα εμπλουτίσει τη ζωή των ηλικιωμένων, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις χρυσές ευκαιρίες που συνοδεύουν τη γήρανση.

Μείνετε συντονισμέν@ για ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του “Sun in the Age”, καθώς προχωράμε προς την επίτευξη του προορισμού μας προς ένα φωτεινότερο, υγιέστερο και πιο ικανοποιητικό μέλλον για τους ηλικιωμένους μας.

Scroll to Top