Πόσο μπορεί να βοηθήσει το έργο RE-CREW

Πόσο μπορεί να βοηθήσει το έργο RE-CREW τις ΜΜΕ;

Το έργο.

Το RE-CREW είναι ένα έργο Erasmus+ το οποίο ξεκίνησε την πορεία του, το Σεπτέμβριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί 24 μήνες μετά, τον Αύγουστο του 2024. Το έργο δημιουργήθηκε καθώς η πανδημία και άλλα θέματα, έχουν πλέον δυσκολέψει αρκετά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τους επιχειρηματίες, να βρουν το κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουν να στελεχώσουν την επιχείρησή τους αποτελεσματικά.

Πλέον οι μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση και μπορούν να προσελκύσουν πιο εύκολα το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ενώ οι μικρές επιχειρήσεις, εξ αιτίας της έλλειψης των κατάλληλων γνώσεων, για προσλήψεις και στελέχωση, έχουν γίνει μη ανταγωνιστικές. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί κάλλιστα να αλλάξει.

Το έργο RE-CREW, δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια γκάμα ψηφιακών εργαλείων, που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αναδιοργανωθούν και να αντιμετωπίσουν την όποια δυσκολία αντιμετωπίζουν στην ανεύρεση, διατήρηση και διαχείριση προσωπικού.

Τα παραδοτέα του έργου.

Προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ, κατά την υλοποίηση του έργου, θα δημιουργηθούν τα παρακάτω παραδοτέα:

  1. Οδηγός για προσλήψεις / στελέχωσης σε μικρές επιχειρήσεις: Ανάλυση των αναγκών, των εμποδίων και των ευκαιριών.
  2. RE-CREW Online εκπαιδευτική πλατφόρμα.
  3. Εργαλείο Ψηφιακής Αξιολόγησης (DAT).
  4. Οδηγός για εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στόχος του έργου είναι :

  • Η κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, εστιάζοντας στην ικανότητά τους να εκτελούν προσλήψεις.
  • Οι προσλήψεις / στελέχωση στην μετά covid εποχή.
  • Η δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τις ΜΜΕ της ΕΕ, για την αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων (π.χ. η απειρία, η έλλειψη γνώσης των υφιστάμενων τεχνικών και πλατφορμών πρόσληψης, έλλειψη πόρων, έλλειψη οργανωτικών διαδικασιών, έλλειψη επωνυμίας κ.λπ.).
  • Η αξιολόγηση της ετοιμότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης και στελέχωσης, με επιτυχία.
  • Η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στους ευρωπαίους παρόχους ΕΕΚ, μέντορες, εκπαιδευτές κ.λπ. για την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η σύμπραξη.

Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από 6 οργανισμούς, διαφορετικών χωρών. Γνωρίστε τους παρακάτω:

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!

Scroll to Top