Συμμετοχή σε εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με την έρευνα αγνοουμένων | Ευρωπαϊκό έργο LOST2

Η p-consulting.gr συμμετείχε πρόσφατα στην κοινή επιμορφωτική εκδήλωση του LOST2 για την έρευνα αγνοουμένων και παιδιών που πραγματοποιήθηκε στην Περούτζια της Ιταλίας από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου. Η εκπαίδευση φιλοξενήθηκε από την επαρχία της Περούτζια στο Palazzo della Provincia και περιελάμβανε συμμετέχοντες από τους οργανισμούς-εταίρους.

Η πρώτη ημέρα της εκδήλωσης επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των συνολικών μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναμένονταν από την επιμόρφωση. Οι συμμετέχοντες έμαθαν για τους στόχους της ανάπτυξης ενός τυποποιημένου προγράμματος κατάρτισης για έναν νέο επαγγελματικό ρόλο – αυτόν του “εμπειρογνώμονα στην έρευνα για τα εξαφανισμένα άτομα και παιδιά”. Η δεύτερη ημέρα εμβάθυνε περισσότερο στον καθορισμό αυτού του προγράμματος σπουδών με βάση την ευθυγράμμιση των εκπαιδευτικών ενοτήτων και εργαλείων με τις γνώσεις και δεξιότητες προτεραιότητας που απαιτούνται για το ρόλο. Η p-consulting.gr συνεισέφερε στον καθορισμό του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της.

Η τελευταία ημέρα περιελάμβανε την παρουσίαση της τρέχουσας πρότασης για τη διάρθρωση του προγράμματος κατάρτισης και την επίτευξη ευθυγράμμισης μεταξύ όλων των οργανισμών-εταίρων σχετικά με τα επόμενα βήματα για την οριστικοποίηση του σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών. Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε γόνιμη συζήτηση και συνεργασία για να σκιαγραφήσουν τα σχέδια για την ανάπτυξη των ενοτήτων κατάρτισης μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

Η από κοινού εκπαίδευση των μελών της ομάδας του έργου, μας έδωσε την ευκαιρία να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ενός σημαντικού νέου προγράμματος κατάρτισης για αυτόν τον αυξανόμενο τομέα αναγκών – τον εντοπισμό αγνοουμένων, καθώς διευρύναμε τις γνώσεις και τα δίκτυά μας. Καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παίρνει μορφή τους επόμενους μήνες, προσβλέπουμε στην υιοθέτηση του υλικού για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού μας, και όχι μόνο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αποστολής του έργου στην Ελλάδα.

Scroll to Top