Η πρώτη συμφωνία Easi

συμφωνία Easi

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία εγγύησης που αποσκοπεί στην στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (Easi).

 

Αυτή η νέα συμφωνία Easi με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, θα καλύψει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 5 εκατομμυρίων €, για πάνω από 300 μικροοφειλέτες και στοχεύει κατά κύριο λόγο αγρότες, νέους ανέργους δανειολήπτες, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πράσινη οικονομία. Το σύστημα εγγύησης της Easi ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διαχείριση του ΕΤΕ.

 

Η Marianne Thyssen – Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα της εργασίας, δήλωσε: «Ξεκλειδώνοντας επενδύσεις στην ελληνική οικονομία είναι το κλειδί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας καλωσορίζω θερμά τη σημερινή συμφωνία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, που θα δώσει σε 300 μικροεπιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών. επιχειρήσεις, η δυνατότητα να επωφεληθούν από € 5.000.000 δάνεια για να δημιουργήσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη δημιουργία ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη».

 

Ο Pier Luigi Gilibert – Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ, δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας μικροχρηματοδότησης Easi με την Ελλάδα. Η εγγύηση για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας δεν θα βοηθήσει μόνο την τράπεζα να παρέχει περισσότερη χρηματοδότηση για τους Έλληνες μικρο-επιχειρηματίες, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η καθοδήγηση και η δικτύωση που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. “

 

Ο Γεώργιος Μπούκης – Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Καρδίτσας, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για μας να είμαστε η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που υπογράφει αυτή τη συμφωνία εγγυήσεων με το ΕΤΕ, και είναι επίσης μια σημαντική αναγνώριση τόσο για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και το ρόλο των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι η σημερινή συμφωνία θα είναι η αρχή μιας από κοινού εποικοδομητικής συνεργασίας για το κοινό όφελος της τοπικής ανάπτυξης και της Ελληνικής Οικονομίας ».

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μικρο-δανείου στο πλαίσιο Easi μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων δεν παρέχει άμεση χρηματοδοτική στήριξη σε επιχειρήσεις, αλλά την υλοποιεί μέσω τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως υπηρεσίες μικροχρηματοδότησης ή κοινωνικής χρηματοδότησης με την εγγύηση ιδρυμάτων, καθώς και τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ και συμμετέχουν στο πρόγραμμα EASI.

Αυτοί οι μεσάζοντες θα ασχοληθούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη με την παροχή στήριξης στο πλαίσιο της εγγύησης Easi.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μικροχρηματοδότηση της ΕΕ και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρακαλούμε ανατρέξτε στα:

ΕΤΕ: David Yormesor, tel: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

Συνεταιριστική Τράπεζα της Καρδίτσας: Olga LOIA, tel: +30 2441080881, e-mail:easi_team@bankofkarditsa.com

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Christian WIGAND  +32 2 296 22 53, Tove ERNST +32 2 298 67 64

Scroll to Top