Συνάντηση του έργου i-SCHOOL στην Ελλάδα

Στις 13-14 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού μας έργου i-SCHOOL. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την p-consulting.gr και οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο έργο συναντήθηκαν στην Πάτρα, προκειμένου να συζητήσουν για το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας των παραδοτέων, καθώς και το συντονισμό των μετέπειτα δράσεων για τη διάδοση του έργου και την επίτευξη των στόχων του.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος για δασκάλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έγινε ενημέρωση για τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, καθορίστηκαν οι επόμενες εργασίες και ορίστηκαν οι προθεσμίες για την ολοκλήρωσή τους.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με το Toolkit Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αναλύθηκαν και για αυτό το παραδοτέο, τα βήματα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα και τέθηκαν οι προθεσμίες σχετικά με ολοκλήρωση του και τη μετάφραση του στις γλώσσες των εταίρων.

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την ολοκλήρωση των βημάτων για τη δημιουργία της online εκπαιδευτικής πλατφόρμας, που θα φιλοξενήσει όλα τα “εργαλεία” που θα αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες φορείς.

Η πρώτη ημέρα έκλεισε με την ανάλυση των επόμενων δράσεων για τη διάδοση του έργου, όπως συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις, ημερίδες κλπ. Συμφωνήθηκε, επιπλέον, να γίνει προσπάθεια να προωθηθούν συνεργασίες με άλλα έργα, για τη ευρύτερη προβολή των διάδοση των αποτελεσμάτων του i-SCHOOL.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης ξεκίνησε με το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Cultural Warriors» που απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κλείνοντας τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των εταίρων έδωσαν το επόμενο ραντεβού τους στην τελευταία διακρατική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 22-23 Απριλίου του 2024.

Scroll to Top