Συνεντεύξεις της p-consulting.gr για το έργο GUIDE!

Στις αρχές του Γενάρη, η p-consulting.gr πραγματοποίησε σειρά συνεντεύξεων, με τρεις επαγγελματίες (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ GUIDEUpgrading the skills of professionals for gendersensitive career guidance. Το GUIDE έχει ως στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Επαγγελματιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας προκειμένου να προσφέρουν ευαισθητοποιημένη καθοδήγηση ως προς τις διακρίσεις φύλου. 

Η σειρά συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκε από την p-consulting.gr συνιστά σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του έργου GUIDE. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Επαγγελματιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας προκειμένου να προσφέρουν ευαισθητοποιημένη καθοδήγηση σε θέματα φύλου. 

Οι συνεντεύξεις αποτέλεσαν βασικό μέσο συλλογής απόψεων των επαγγελματιών σχετικά με τη δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου που θα υποστηρίζει τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού. Η προσέγγιση του έργου επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό των τρόπων λήψης αποφάσεων για τη σταδιοδρομία και την επίδραση των κοινωνικών στερεοτύπων. 

Στην παρούσα φάση του έργου η pconsulting.gr αλλά και η υπόλοιπη σύμπραξη του έργου, επιδιώκει να κατανοήσει τα στυλ λήψης αποφάσεων των ατόμων και τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τις επιλογές σταδιοδρομίας. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε Ελλάδα, Δανία, Ισπανία, Κύπρο, Γερμανία, Ολλανδία, Σλοβενία και Πορτογαλία, αποτέλεσε κρίσιμη πηγή για την ανάπτυξη του εργαλείου. 

Αναμένεται ότι το εργαλείο αυτό θα προσφέρει υψηλή υποστήριξη στους Επαγγελματίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μια αντικειμενική καθοδήγηση χωρίς προκαταλήψεις, ανεξαρτήτως φύλου και στερεοτύπων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν θα επεξεργαστούν για την ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα υποστηρίζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό με ευαισθησία στο φύλο. 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κα. Παπακώτα Κατερίνα, τον κ. Λέλε Θανάση και τον κ. Νοτάκη Αντώνη για τη συμμετοχή τους στις συνεντεύξεις, τις απόψεις που μοιράστηκαν μαζί μας για την ανάπτυξη του ψηφιακού εργαλείου για το έργο GUIDE 

Scroll to Top