Ταξιδέψαμε στην Ολλανδία, για την τελευταία διακρατική συνάντηση του EU Leaders!

Το έργο EU Leaders.

Η p-consulting.gr είναι ένας από τους επτά (7) εταίρους του έργου EU Leaders. Ο σκοπός του έργου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών, μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών δεξιοτήτων e-ηγεσίας, που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση e-ομάδων αποτελεσματικά και αποδοτικά σε e-περιβάλλοντα εργασίας, καθώς και η αποστολή μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της e-ηγεσίας, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και δεξιότητες e-ηγεσίας, έχει επιτευχθεί.

Η σύμπραξη του έργου δημιούργησε τα παρακάτω πολύγλωσσα και δωρεάν εργαλεία, για την νέα γενιά των ηγετών, τους e-ηγέτες.

  1. Οδηγός για την ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών σε κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας.
  2. Μοντέλο e-ηγεσίας που έχει υιοθετηθεί από τεχνολογικές και μη τεχνολογικές επιχειρήσεις.
  3. e-leaders course.
  4. Online εκπαιδευτική πλατφόρμα μάθησης για τους e-ηγέτες.
  5. Πλαίσιο πιστοποίησης για τις δεξιότητες της e-ηγεσίας.

Βρείτε τα παραπάνω διαθέσιμα εδώ!

Επιπλέον, οι e-ηγέτες έχουν πια τη δυνατότητα να γίνουν μέρος της e-κοινότητας (e-community) που έχει δημιουργηθεί μέσω του έργου και είναι διαθέσιμη εδώ, με σκοπό να ανταλλάσσουν ιδέες, πληροφορίες αλλά και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση σε e-περιβάλλον εργασίας.

Γίνετε μέλος του community εδώ!

 

Η διακρατική συνάντηση στην Ολλανδία.

Οι εταίροι του έργου EU Leaders, βρέθηκαν στο Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, 01.11.2023 – 02. 11.2023, για την τελευταία δια ζώσης συνάντηση του έργου. Οι εταίροι συζήτησαν για όλη την πορεία του έργου μέχρι και σήμερα, και έθεσαν τους επόμενους στόχους για την προώθησή του στο ευρύ κοινό.

Η συνάντηση των εταίρων περιελάμβανε παρουσιάσεις των παραδοτέων, στιγμές ορόσημα του έργου, καθώς και στοιχεία σχετικά με την προώθηση και την ποιότητά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στόχοι προώθησης του έργου επιτεύχθηκαν και ότι οι αδυναμίες και απειλές που είχαν καταγραφεί κατά το πρώτο 12μηνο υλοποίησής του, αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη επιτυχία.

Δείτε εδώ μερικά στιγμιότυπα από τη συνάντησή μας

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε σχετικά με τις εκδηλώσεις προώθησης του έργου που πραγματοποιήθηκαν σε Πορτογαλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Σλοβενία, Κύπρο και Γερμανία.

Μάθετε περισσότερα για το έργο εδώ

Scroll to Top