Τα workshops του έργου AWARE αναβαθμίζουν τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές ΕΕΚ

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν workshops στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AWARE με στόχο την παρουσίαση του AWARE Masterclass και του Κιτ αυτό-αξιολόγησης του AWARE “Cyber-Guardian” σε εθνικό πλαίσιο, και την ευαισθητοποίηση του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οργανώσαμε και υλοποιήσαμε τα διήμερα workshops στην Πάτρα, για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 21 και 24 Νοεμβρίου 2023 και φιλοξενήθηκαν από το ΙΕΚ Δέλτα, στην Πάτρα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού και της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

AWARE Masterclass

Το AWARE Masterclass, ένας σχολαστικά σχεδιασμένο online μαθησιακός εργαλείο, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε αυτά τα workshops. Προσαρμοσμένο για εκπαιδευτές ΕΕΚ και εκπαιδευόμενους, αυτό το Masterclass έχει ως στόχο να εφοδιάσει με βασικές δεξιότητες για την ασφαλή πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο. Διαθέσιμο στα ελληνικά, στα αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και την συμμετοχικότητα.

Το Masterclass εμβαθύνει σε διάφορες πτυχές της κυβερνοασφάλειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες ενότητες που καλύπτουν θέματα όπως η προστασία δεδομένων, η προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο και η ασφαλής διαδικτυακή επικοινωνία. Προάγοντας τη βαθιά κατανόηση των πιθανών απειλών στο ψηφιακό τοπίο, το AWARE Masterclass ενδυνάμωσε τους συμμετέχοντες προκειμένου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να προστατεύουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους και τα ψηφιακά τους στοιχεία.

Κιτ αυτό-αξιολόγησης του AWARE “Cyber-Guardian” Μια παιγνιώδης προσέγγιση της ευαισθητοποίησης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Συμπληρώνοντας το Masterclass, το Κιτ αυτό-αξιολόγησης του AWARE “Cyber-Guardian” οδήγησε τους συμμετέχοντες σε ένα μοναδικό ταξίδι διαδραστικής μάθησης. Αυτό το διαδικτυακό παιχνίδι χρησιμεύει ως μια παιγνιώδης αλλά διορατική αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ στον κυβερνοχώρο. Διαθέσιμο στα ελληνικά, στα αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων, το Κιτ Cyber-Guardian εξασφαλίζει τη συμμετοχικότητα και τη σχετικότητά του για ένα ποικίλο κοινό.

Οι συμμετέχοντες βυθίστηκαν σε σενάρια και προκλήσεις που έθεσαν σε δοκιμασία τις γνώσεις τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Ο διαδραστικός χαρακτήρας του παιχνιδιού όχι μόνο έκανε τη μάθηση ευχάριστη, αλλά παρείχε επίσης πολύτιμες πληροφορίες για τους τομείς που ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω προσοχή και βελτίωση. Το Κιτ Cyber-Guardian αναδεικνύεται σε εργαλείο αιχμής για την αξιολόγηση και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

Γεφυρώνοντας το χάσμα του ψηφιακού αλφαβητισμού

Τα workshops του AWARE που υλοποιήσαμε, αποτέλεσαν ένα κρίσιμο βήμα για τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακού αλφαβητισμού, για τους εκπαιδευόμενους και τους  εκπαιδευτές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα workshops συνέβαλαν στη δημιουργία πρακτικών εμπειριών, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από το Masterclass και το παιχνίδι Cyber-Guardian, σε πραγματικά σενάρια. Η δοκιμαστική φάση όχι μόνο μέτρησε την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών πόρων του AWARE, αλλά παρείχε επίσης πολύτιμη ανατροφοδότηση για συνεχή βελτίωση.

Τα workshops που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου AWARE, κατά τη διάρκεια της 21ης και 24ης Νοεμβρίου 2023, ανέδειξαν τη δέσμευσή μας για την προώθηση της ευαισθητοποίησης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του ψηφιακού αλφαβητισμού των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το AWARE Masterclass και το Κιτ αυτό-αξιολόγησης του AWARE “Cyber-Guardian” αναδείχθηκαν ως ισχυρά εργαλεία για τον εξοπλισμό των ατόμων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ασφαλή πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο. Καθώς ο κόσμος διασυνδέεται όλο και περισσότερο, πρωτοβουλίες όπως αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και ενημερωμένου ψηφιακού μέλλοντος για όλους.

Scroll to Top