Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση featured

Τεχνητή Νοημοσύνη & Εκπαίδευση!

Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Με τον όρο «Τεχνητή Νοημοσύνη» αναφερόμαστε στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων. Στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι:

 • η μάθηση,
 • ο σχεδιασμός και
 • η δημιουργικότητα.

Μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης οι μηχανές μπορούν να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα, τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών. (https://www.europarl.europa.eu/)

Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, σε ένα ορισμένο βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσεων και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία.

Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα:

 • Οι έξυπνοι «βοηθοί», πχ SIRI, Alexa, Google assistant.
 • Η αυτόνομη οδήγηση.
 • Η αναγνώριση προσώπων, εικόνων και ήχων.
 • Τα συστήματα συστάσεων πχ για ταινίες, μουσική, ξενοδοχεία.

Τα παραπάνω, αποτελούν ένα μικρό μέρος όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας.

Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση 1Με αφορμή την πανδημία του Covid-19, καταλάβαμε πόσο έχει αλλάξει και πόσο μπορεί να αλλάξει η τεχνολογία τη ζωή μας. Η εκπαιδευτική κοινότητα ήρθε πολύ γρήγορα αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς είδαν πολύ γρήγορα πώς μπορεί το tablet, το κινητό και ο υπολογιστής να γίνουν βασικά εργαλεία εκμάθησης. Το Webex, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν μαθήματα εν μέσω της πανδημίας, δεν αποτελεί ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά ήταν ένα βασικό πρώτο βήμα.

Σήμερα, τα περισσότερα εργαλεία διαχείρισης μάθησης είναι ενεργοποιημένα με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, βελτιστοποιώντας τη μάθηση μέσω της τεχνολογίας.

Οι περισσότεροι φορείς εκπαίδευσης κάνουν στροφή προς την Τεχνητή Νοημοσύνη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν. Το μέλλον της εκπαίδευσης έρχεται μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

Ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει αποδεδειγμένα την εκπαίδευση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει την εξατομικευμένη μάθηση, να παρέχει στους μαθητές συνεχή αξιολόγηση και να εφαρμόσει τη μαθησιακή αναλυτική, για τη διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών σε πραγματικό χρόνο (UNESCO, 2020).

Παρακάτω θα δείτε πως μερικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΣΗ ΤΝ
Το τυποποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται σε ατομικές ανάγκες. Εξατομικευμένη μάθηση.
Η βαθμολόγηση και αξιολόγηση είναι χρονοβόρες διαδικασίες και βασίζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιολογεί ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε πραγματικό χρόνο.
Ο μεγάλος αριθμός μαθητών συνεπάγεται ότι δεν δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις όλων των μαθητών. Εικονικοί βοηθοί τάξης.
Η εξατομικευμένη επικοινωνία είναι ανέφικτη. Με τα chatbot μπορούν να απαντηθούν αμέσως διοικητικές ερωτήσεις γονέων, προσωπικού και μαθητών.
Αυξανόμενα ποσοστά εγκατάλειψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ανάλυση συναισθήματος με Τεχνητή Νοημοσύνη (sentimental analysis).
Λογοκλοπή. Η φυσική γλωσσική επεξεργασία μπορεί να αναγνωρίσει μοτίβα και δεδομένα από πηγές.
Βασισμένο στο How artificial intelligence is disrupting education

 

Σύμφωνα με το CNN Greece, σε κάποιες χώρες, λειτουργούν ήδη εφαρμογές που αναπτύσσουν και εξελίσσουν τα συστήματα εκμάθησης και εξέτασης. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν χρόνο σε πιο ουσιαστικά θέματα.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών είναι τα ακόλουθα:

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση 2

  • Εφαρμογές που εκμηδενίζουν τον χρόνο διόρθωσης εξετάσεων, εφαρμογές που αναγνωρίζουν τις αδυναμίες των μαθητών και προσαρμόζουν τα τεστ και την ύλη στις ανάγκες τους, βοηθώντας πολύ στην εξατομικευμένη εκπαίδευση.
  • Εφαρμογές που μπορούν να μεταφράζουν σε πραγματικό χρόνο σε διαφορετικές γλώσσες.
  • Προγράμματα που μπορούν να διαβάζουν τα χειρόγραφα των μαθητών και να τα βαθμολογούν.

Στον χώρο της εκπαίδευσης η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο της ευρείας χρήσης. Η επιλογή της υιοθέτησής της από μεγάλες εταιρείες του χώρου και η έρευνα η οποία γίνεται, επιβεβαιώνουν ότι σύντομα εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι θα δούνε εφαρμογές στην καθημερινή τους πρακτική.

Το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη.

 

e-VET4AI

Οι επιπτώσεις της πανδημίας επηρέασαν και το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEK). Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, στην παροχή εργαλείων για την υποστήριξη της διαδικτυακής διδασκαλίας και τεχνολογιών.

Υπό το πρίσμα αυτό έρχεται το έργο «e-VET for Artificial Intelligence» (e-VET4AI) που επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην Βιομηχανία 4.0 και υλοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2021.

Σκοπός του e-VET4AI

Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται σε μαθήματα μηχανικής κατάρτισης, στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενδυνάμωσή τους ως προς την χρήση νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας, που θα ενσωματωθούν σε πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Παραδοτέα έργου

Κατά την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθούν:

 • Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης e-VET (e-VET SAT) για Ψηφιακή επάρκεια.
 • Εκπαιδευτικό μοντέλο e-VET4AI (e-VET4AI TM).
 • e-VETrainers εκπαιδευτική πλατφόρμα και εφαρμογή.

Μάθε περισσότερα για το έργο e-VET4AI εδώ!

Scroll to Top