Τι γνωρίζετε για το EU Leaders;

Τι θέλει να πετύχει το EU Leaders;

Το EU Leaders είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, διάρκειας 24 μηνών. Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Δεκέμβρη του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβρη του 2023.

Το έργο EU Leaders έχει σκοπό να δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια της μετά Covid εποχής, στους  επιχειρηματίες, εργοδότες, ηγέτες, καθώς και εκπαιδευτές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Προσπαθεί δηλαδή να δώσει όλα τα εφόδια ώστε οι παραπάνω ομάδες να διαχειρίζονται τις ομάδες τους αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας. Άλλωστε η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας, είναι απαραίτητες για τους επιχειρηματίες / εργοδότες του σήμερα.

Πως θα γίνει αυτό;

EU Leaders projectΜέσω του EU Leaders θα δημιουργηθούν τα παρακάτω πέντε (5) παραδοτέα για την επίτευξη του στόχου του:

  1. Εγχειρίδιο ένταξης καλών πρακτικών, για την δημιουργία του κατάλληλου ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας.
  2. Μοντέλο e-ηγεσίας, που θα μπορεί να υιοθετείται από οργανισμούς που βασίζονται στην τεχνολογία αλλά και από αυτούς που δεν βασίζονται στην τεχνολογία.
  3. Μαθήματα e-leaders υψηλής τεχνολογίας.
  4. Πλατφόρμα e-μάθησης για ηγέτες.
  5. Πλαίσιο πιστοποίησης για δεξιότητες e-ηγεσίας.

Μέσα από το συγκεκριμένο έργο όμως θα προκύψουν και άλλα στοιχεία που θα αποτελούν εφόδια για τους επιχειρηματίες, εργοδότες, ηγέτες, καθώς και εκπαιδευτές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς η υλοποίησή του θα είναι εντελώς δυναμική.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Τον Μάρτιο του 2022, οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν για πρώτη φορά διαδικτυακά και έθεσαν όλοι μαζί τις βάσεις και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου.

Η δεύτερη διαδικτυακή συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2022, όπου και ανατέθηκαν σε κάθε εταίρο ξεχωριστά οι αρμοδιότητες για το επόμενο διάστημα.

Μέχρι σήμερα, η p-consulting.gr έχει δημιουργήσει την σελίδα του έργου ενώ στα επόμενα βήματά του, θα είναι υπεύθυνη για όλα τα διαδικτυακά εργαλεία. Τέλος ως συντονιστής εταίρος της εξωστρέφειας του έργου, δημιούργησε το ψηφιακό ενημερωτικό – προωθητικό υλικό.

Δείτε την σελίδα του έργου!

Ενημερωτικό Προωθητικό υλικό έργου

Το ενημερωτικό/πληροφοριακό – προωθητικό υλικό που έχει δημιουργήσει η p-consulting για το έργο, πρόκειται να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και θα είναι διαθέσιμο σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ολλανδικά, Σλοβενικά και Γερμανικά).

Δείτε την μπροσούρα του έργου!

Δείτε την αφίσα του έργου!

Το επόμενο βήμα

Αυτή την στιγμή οι εταίροι του έργου συλλέγουν καλές πρακτικές, από όλη την Ευρώπη και συνεργάζονται για την δημιουργία του 1ου παραδοτέου του έργου. Το εγχειρίδιο καλών πρακτικών, για την δημιουργία ενός σύγχρονου και κατάλληλου ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας.

Scroll to Top