Το έργο μας “Dropping the Baggage” ταξιδεύει στο Aveiro, Πορτογαλία

Οι εταίροι μας συναντήθηκαν στην πανέμορφη πόλη Αβέιρο της Πορτογαλίας, εκεί όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία. Με πλούσια ιστορία στην εκπαίδευση, η πόλη μας υποδέχτηκε και εξασφάλισε στην σύμπραξή μας μια παραγωγική και αποτελεσματική συνάντηση. Στη συνάντηση αυτή οριστικοποιήσαμε τα τελευταία βήματα της μεθόδου S.C.R.E.A.M. και ολοκληρώσαμε όλες τις λεπτομέρειες των κεφαλαίων της που θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες. Το Dropping the Baggage στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν, να δουν, να ακούσουν και να αναγνωρίσουν τους νέους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σκοπεύουμε επίσης να αναπτύξουμε, να δοκιμάσουμε και να εφαρμόσουμε μια μέθοδο καθοδήγησης και προσανατολισμού που θα δίνει στους νέους τις απαραίτητες δεξιότητες για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν τις “αρνητικές αποσκευές – βάρη” που κουβαλούν και να τους υποστηρίξουμε ώστε να κάνουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν αντιμετωπίσιμα και διαχειρίσιμα. Κατά την ανάπτυξη μεθόδων, θέλουμε επίσης να διερευνήσουμε τη δυνατότητα καθοδήγησης από ομοτίμους έμπειρους νέους (μαθητές) στο πλαίσιο της σύμπραξης. Ορισμένοι από αυτούς τους πιο έμπειρους νέους θα συμμετέχουν στην εταιρική σχέση μέσω των οργανισμών-εταίρων.
Scroll to Top