Το έργο μας EmpowerAI ξεκινά στην Πάτρα

Η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο EmpowerAI πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Δεκεμβρίου 2023 στην Πάτρα, Ελλάδα και συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου.

Την πρώτη ημέρα, ξεκινήσαμε με συστάσεις και μια επισκόπηση των σκοπών, των στόχων και των πακέτων εργασίας του έργου. Στη συνέχεια εμβαθύναμε στις διαδικασίες διαχείρισης έργου, της διασφάλισης ποιότητας, αλλά και διαχείρισης κινδύνων που θα καθοδηγήσουν το έργο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην καθιέρωση σαφών διαδικασιών για τη διαχείριση, την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση της προόδου του έργου.

Ένα μεγάλο μέρος της 1ης ημέρας αφιερώθηκε στο σχεδιασμό του Πακέτου Εργασίας 2 για την ψηφιακή βάση δεδομένων “EmpowerAI Compendium”. Χαρτογραφήσαμε τις υπάρχουσες μελέτες περιπτώσεων από τις οποίες θα αντλήσουμε στοιχεία και προτείναμε ιδέες για τον εντοπισμό των αποτελεσματικών βέλτιστων πρακτικών που θα αναδειχθούν. Στο τέλος της συνάντησης, καθορίστηκαν οι ρόλοι για τη συγκέντρωση του περιεχομένου και την ανάπτυξη της δομής της βάσης δεδομένων.

Στη συνέχεια, η προσοχή μετατοπίστηκε στην ανάπτυξη των διαδικτυακών μαθημάτων κατάρτισης για την τεχνητή νοημοσύνη που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3. Παρουσιάστηκαν τα μαθήματα “Ready Set Grow” και “I Am an AI Model”, όπου παρουσιάστηκαν λεπτομερώς οι μαθησιακοί στόχοι και η μορφή τους, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την επιθυμητή λειτουργικότητα της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που θα φιλοξενήσει τα μαθήματα.

Την 2η ημέρα, επανεξετάσαμε το σχέδιο διάδοσης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του υλικού προώθησης, του ιστότοπου και του εισαγωγικού βίντεο του έργου και δόθηκαν ανατροφοδοτήσεις για την ευθυγράμμιση των προσπαθειών προβολής προς τους ωφελούμενους του έργου. Πριν ολοκληρώσουμε, επιβεβαιώσαμε τα επερχόμενα ορόσημα και τις προθεσμίες παράδοσης, ώστε να διατηρήσουμε τις ροές εργασίας στην πορεία τους στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, η εναρκτήρια συνάντησή μας επέτρεψε την ευθυγραμμισμένη κατανόηση των στόχων του EmpowerAI, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών-εταίρων, ενισχυμένοι στη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε αντίκτυπο μέσω αυτού του εκπαιδευτικού έργου για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες συναρπαστικές εμπειρίες ενδυνάμωσης σχετικά με την AI!

Scroll to Top