Project Agora - αναγεννητικός τουρισμός

Το έργο AGORA: Ενδυναμώνοντας τον Αναγεννητικό και Βιώσιμο Τουρισμό

Ανακοινώνουμε με ενθουσιασμό την έναρξη του έργου AGORA Erasmus+, διάρκειας 36 μηνών, που θα υλοποιηθεί από εννέα (9) εταίρους – ένας από αυτούς και η p-consulting.gr – από τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Φινλανδία. Το έργο αποτελεί μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών τουριστικών οικοσυστημάτων, στην προώθηση του αναγεννητικού τουρισμού και της βιωσιμότητας. Το AGORA σκοπεύει να φέρει τους κοινοτικούς φορείς, τοπικούς παραγωγούς και τουριστικούς πράκτορες μαζί, προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού αυθεντικές και συναρπαστικές τουριστικές εμπειρίες που θα αναδεικνύουν τη μοναδική ταυτότητα κάθε κοινότητας. Το έργο προβλέπεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες, στους/ις ενήλικους εκπαιδευόμενους/ες, στους εκπαιδευτές τους, και στους τουριστικούς πράκτορες.

Πλαίσιο και Σκοπός: Ο κόσμος εξελίσσεται και μαζί του αλλάζουν και οι επιθυμίες μας για ταξιδιωτικές εμπειρίες. Καθώς οι ταξιδιώτες συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο την επίδρασής τους στο περιβάλλον και την κουλτούρα των τόπων που επισκέπτονται, αυξάνεται η ζήτηση για βιώσιμες και αναγεννητικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Το έργο AGORA έρχεται – πάνω στην ώρα-  να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, ενδυναμώνοντας τα τοπικά τουριστικά οικοσυστήματα και δημιουργώντας βαθιές συνδέσεις ανάμεσα στους ταξιδιώτες και τις κοινότητες που επισκέπτονται.

αναγεννητικός τουρισμός 1

Οι κύριοι στόχοι μας είναι συγκεκριμένοι: να ενισχύσουμε τις ικανότητες των τοπικών κέντρων δια βίου μάθησης και των φορέων του τουριστικού οικοσυστήματος. Με όχημα το έργο αυτό, στοχεύουμε να διευκολύνουμε τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και την εκπαίδευση των φορέων που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τουριστικές εμπειρίες που προωθούν την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την αναγεννητική πρακτική.

Συμμετέχοντες και Δραστηριότητες: Το έργο AGORA στοχεύει να συγκεντρώσει ένα ποικίλο σύνολο συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών φορέων, τοπικών παραγωγών, τουριστικών πρακτόρων, ενηλίκων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση διασφαλίζει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν φωνή στον προσδιορισμό του μέλλοντος του αναγεννητικού τουρισμού στις κοινότητές τους.

Τι θα παραδώσει το έργο;

  • Καλές Πρακτικές και Οδηγός Βιωσιμότητας: Η γνώση που προσφέρουν οι περιπτώσεις μελέτης που έχουν διερευνηθεί από τη σύμπραξη του έργου και ο εντοπισμός καλών πρακτικών είναι ουσιαστικά και σημαντικά στοιχεία. Η συλλογή των καλών πρακτικών και οι περιπτώσεις μελέτης θα οδηγήσουν στη σύνταξη ενός Οδηγού Βιωσιμότητας για την αρωγή των ενδιαφερόμενων φορέων στην υλοποίηση αναγεννητικών τουριστικών πρακτικών στις κοινότητές τους.
  • Online Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Όσοι/ες ενδιαφέρονται να μάθουν και να εκπαιδευτούν, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, μέσω ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτό θα τους/τις εφοδιάσει με τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για να συμβάλουν στην ανάπτυξη αναγεννητικών τουριστικών οικοσυστημάτων.
  • Δημιουργία Κοινού Σχεδιασμού: Η συμμετοχή των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό αναγεννητικών / βιώσιμων τουριστικών εμπειριών αποτελεί προτεραιότητα για τους εταίρους του AGORA. Αυτή η δράση θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινού σχεδιασμού και δικτύων κοινοτήτων, όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συνεργαστούν, για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις αναγεννητικού τουρισμού και προβολής των κοινοτήτων τους.

Εκτιμώμενα Αποτελέσματα και Μακροπρόθεσμα Οφέλη: Μέσα από το πλαίσιο υλοποίησης του AGORA, αναμένουμε να δούμε σημαντικές θετικές αλλαγές σε διάφορους τομείς:

  • Τα τοπικά οικοσυστήματα τουρισμού θα γίνουν πιο αναγεννητικά, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές που θα ωφελήσουν τόσο το περιβάλλον όσο και τις τοπικές κοινότητες.
  • Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν αυξημένη πρόσβαση σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης που θα βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησης τους.
  • Οι τουριστικοί πράκτορες θα μπορούν καλύτερα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις κοινωνικές απαιτήσεις για βιωσιμότητα, προωθώντας μια πιο υπεύθυνη και συνειδητή προσέγγιση στον αναγεννητικό τουρισμό.
  • Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα λάβουν την απαραίτητη κατάρτιση για την ανάπτυξη νέων τουριστικών εμπειριών που θα λειτουργεί ως βασικό εργαλείο για τα αναγεννητικά τουριστικά οικοσυστήματα.

αναγεννητικός τουρισμός 2

Στην ουσία, το έργο AGORA σκοπεύει να θέσει τα θεμέλια για μια πιο βιώσιμη και υπεύθυνη βιομηχανία τουρισμού. Με τη διασύνδεση των φορέων, την ενίσχυση των τοπικών οικοσυστημάτων τουρισμού και την προώθηση αναγεννητικών πρακτικών, στοχεύουμε σε ένα διαρκή θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες και τους ταξιδιώτες.

Μείνετε συντονισμένοι για νεότερα σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου AGORA, καθώς ξεκινούμε αυτό το ταξίδι προσανατολισμού προς ένα πιο πράσινο, χωρίς αποκλεισμούς και αναγεννητικό μέλλον τουρισμού!

Επιπλέον ακολουθείτε εδώ:

Facebook                           Instagram                           LinkedIn

Scroll to Top