Το Έργο “AIDA”

Η p-consulting.gr συμμετέχει ως εταίρος σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον Έργο Erasmus+ (ΚΑ2), με τίτλο AIDAActive Aging For the Elderly With ID”. Το Έργο έχει διάρκεια 2 έτη και η υλοποίηση του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020.

Στόχος του Έργου η ενεργός συμμετοχή των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία στην κοινωνία, μέσα από την ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των επαγγελματιών που απασχολούνται στη φροντίδα ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Την αποκτηθείσα γνώση οι εκπαιδευτές ΣΕΚ και οι επαγγελματίες θα μπορούν, επίσης, να τη χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους εργασία, αλλά κυρίως να την μεταλαμπαδεύσουν στους σπουδαστές τους που φοιτούν σε τμήματα παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Ποιους αφορά;AIDA_01

Το AIDA απευθύνεται κυρίως σε:

  • Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών υγείας
  • Επαγγελματίες και φροντιστές ατόμων με νοητική αναπηρία

Παράλληλα, έμμεσα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου προκύπτουν και για τους ακόλουθους:

  • Εκπαιδευόμενους στη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι οποίοι θα λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στην παροχή φροντίδας σε άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας με νοητική αναπηρία
  • Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλους σχετικούς οργανισμούς
  • Ηλικιωμένους με νοητική αναπηρία και τις οικογένειες τους

 

Τι πρόκειται να παραχθεί

  • Δημιουργία του προφίλ των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία

Οι εταίροι του Έργου θα εντοπίσουν και καταγράψουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις εξειδικευμένες ανάγκες των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία – ανάλογα με την ηλικία τους και το είδος της νοητικής αναπηρίας – προκειμένου να δημιουργήσουν το προφίλ τους.

Η δημιουργία του προφίλ των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία θα βοηθήσει στην καταγραφή των ειδικών τεχνικών δεξιοτήτων που οι εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και οι ειδικοί επαγγελματίες πρέπει να διαθέτουν για την φροντίδα της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού ή την εκπαίδευση σπουδαστών στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Τόσο το προφίλ των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία, όσο και η αποτύπωση των απαιτούμενων τεχνικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά και για οργανισμούς που παρέχουν φροντίδα και στήριξη σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Η p-consulting.gr θα συμμετέχει στην εκπόνηση πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας στην Ελλάδα, για τη δημιουργία του προφίλ και την καταγραφή των ειδικών τεχνικών δεξιοτήτων.

  • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει τα δεδομένα του προηγούμενου παραδοτέου και θα στοχεύει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και επαγγελματιών στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τις γνώσεις που απαιτούνται για την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων με νοητική αναπηρία. Απώτερος σκοπός είναι η γνώση αυτή να μεταφερθεί σε σπουδαστές που φοιτούν σε σχετικά με το αντικείμενο τμήματα σπουδών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι πολύγλωσσο (αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά και δανέζικα) και στην ανάπτυξη του θα συμμετέχει μαζί με όλους τους εταίρους και η p-consulting.gr.

  • Online εκπαιδευτική πλατφόρμα

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των επαγγελματιών έχει προγραμματιστεί να γίνει online. Η μετατροπή του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακό προϊόν και η δημιουργία της ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης θα γίνει από την p-consulting.gr, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του Έργου.

 

Εταίροι του Έργου

Στο Έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι 5 φορείς από Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο:

 

1η Διακρατική ΣυνάντησηAIDA_02

Στις 7 Οκτωβρίου 2020 υλοποιήθηκε η 1η διακρατική συνάντηση των εταίρων του Έργου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε online, λόγω της αδυναμίας μετακίνησης των εταίρων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν τους στόχους του Έργου και ανέπτυξαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της πρώτης προγραμματισμένης δράσης, που είναι η δημιουργία του προφίλ των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία.

 

 

Ακολουθήστε μας για να ενημερώνεστε συνεχώς για το Έργο μας!

Scroll to Top