το ευρωπαϊκό έργο Sen Quality

το ευρωπαϊκό έργο Sen Quality

H p-consulting.gr συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ (ΚΑ2) Sen QualityPreparation for later life”. Το ευρωπαϊκό έργο Sen Quality επικεντρώνεται στην προετοιμασία των ενηλίκων για τη ζωή τους μετά τη μέση ηλικία και πώς θα καταφέρουν να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το “Sen Quality” απευθύνεται σε:το ευρωπαϊκό έργο Sen Quality 1

  • Ενήλικες μέσης ηλικίας (40-55 ετών)
  • Ενήλικες τρίτης και τέταρτης ηλικίας
  • Επαγγελματίες στον τομέα της φροντίδας και συμβουλευτικής ηλικιωμένων
  • Οργανισμούς για άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας (γηριατρικές οργανώσεις, κοινοτικά κέντρα, πολιτιστικές οργανώσεις, ΚΑΠΗ κ.λπ.)
  • Δημόσιες αρχές που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο τομέα
  • Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Πανεπιστήμια τρίτης ηλικίας

Αναμενόμενα αποτελέσματα

1. Εγχειρίδιο για την προετοιμασία της τρίτης και τέταρτης ηλικίας

Το εγχειρίδιο θα αποτελεί έναν οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες και καλές πρακτικές, για όσους ενδιαφέρονται να προετοιμάσουν και οργανώσουν τη ζωή τους μετά την ηλικία των 55 ετών ή για όσους είναι ήδη άνω των 55 ετών (τρίτη και τέταρτη ηλικία).

Ο οδηγός θα επικεντρώνεται σε 9 τομείς: οικονομική διαχείριση/ανεξαρτησία, αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών, πνευματική και σωματική ευεξία, οικοκυρική, προσωπική φροντίδα, κοινωνική ζωή, υγεία, διαχείριση ελεύθερου χρόνου, απασχόληση.

Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Σλοβένικα και Ισπανικά.

2. Ψηφιακό Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης της προσωπικής προετοιμασίας για την τρίτη και τέταρτη ηλικία

Το εργαλείο που θα δημιουργηθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες που επιθυμούν να αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάσταση τους, και αν ο προγραμματισμός που έχουν κάνει θα οδηγήσει στην επίτευξη των σχεδίων τους αναφορικά με το πως επιθυμούν να είναι όταν θα διανύουν την τρίτη ή την τέταρτη ηλικία.

Το ψηφιακό εργαλείο θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Σλοβένικα και Ισπανικά.

3. Ψηφιακή πλατφόρμα για την προετοιμασία της τρίτης και τέταρτης ηλικίας

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα αποτελεί έναν online χώρο συγκέντρωσης πληροφοριών και εργαλείων προετοιμασίας των ενηλίκων για τη μετάβαση τους στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Θα περιλαμβάνει τόσο το εγχειρίδιο προετοιμασίας και το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης, αλλά και πρόσθετο χρήσιμο υλικό για την ανάπτυξη ενός προσωπικού σχεδίου μετάβασης στην τρίτη και τέταρτη ηλικία.

Η p-consulting.gr είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας.

Φορείς υλοποίησης

Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε για τις δράσεις αυτού του καινοτόμου Έργου!

Scroll to Top