Το 1ο newsletter του Έργου inclEUsion featured

Το 1ο newsletter του Έργου inclEUsion!

Το 1ο newsletter του Έργου inclEUsion είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε παρακάτω, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+.

Το newsletter επικεντρώνεται στη κεντρική ιδέα του Έργου, που είναι η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και κοινωνικών λειτουργών, που συμμετέχουν σε δράσεις μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με ή για μετανάστες με αναπηρίες.

Επιπλέον, μέσα στο 1ο newsletter του Έργου inclEUsion, περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τους στόχους του Έργου, τους εταίρους και την πρώτη διακρατική συνάντηση στη Ρέους της Ισπανίας.

 

Ποιοι είναι οι εταίροι του Έργου;

Οι εταίροι του Έργου είναι οι ακόλουθοι:

Η p-consulting.gr, ως εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής,  έχει αναλάβει την ανάπτυξη της διαδραστικής πλατφόρμας που θα περιέχει τη βάση δεδομένων και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων.

 

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του Έργου;Το 1ο newsletter του Έργου inclEUsion! 1

  • Η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται περιπτώσεις εκδήλωσης πολλαπλών διακρίσεων
  • Η κοινωνική ένταξη των μεταναστών με αναπηρία, μέσω προγραμμάτων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
  • Η ενίσχυση των οργανισμών και των εκπαιδευτών ενηλίκων που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε μετανάστες με αναπηρία, προκειμένου να προάγουν τη διάσταση κατά των διακρίσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων.

 

1η διακρατική συνάντηση

Η 1η διακρατική συνάντηση για το Έργο inclEUsion πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2019 στη Ρέους της Ισπανίας. Οι εταίροι συζήτησαν θέματα που αφορούν τις ενέργειες προώθησης και διασφάλισης της ποιότητας του έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς και τις άμεσες προθεσμίες για τα διάφορα παραδοτέα. Το πρώτο παραδοτέο του Έργου είναι μια διαδραστική βάση δεδομένων, με πληροφορίες και οδηγίες για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, προκειμένου να τη χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς και καθοδήγησης.

 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες για το έργο inclEUsion!

 

Scroll to Top