σκεπτικός-παππούς-pc

Το 1ο newsletter του Έργου Slow Learning!

Όλοι όσοι θέλετε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Ευρωπαϊκό μας Έργο Slow Learning, μπορείτε να το κάνετε διαβάζοντας το 1ο newsletter μας.

 

Το newsletter επικεντρώνεται στην κεντρική ιδέα του Έργου, που είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών και εκπαιδευτών πληροφορικής, προκειμένου να μπορούν να διδάσκουν ανθρώπους τρίτης ηλικίας, γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

 

Επιπλέον, δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους του Έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον προβλεπόμενο αντίκτυπο στις ομάδες στόχους και την κοινωνία συνολικά.

 

Ποιοι είναι οι εταίροι του Έργου;

 

Εταίροι του Έργου, που συνέταξαν και το newsletter, είναι οι ακόλουθοι:

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί από τους εταίρους του Έργου στα παραγόμενα αποτελέσματα/προϊόντα, καθώς αυτά θα αποτελέσουν τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές πληροφορικής ατόμων τρίτης ηλικίας στο εκπαιδευτικό τους έργο.

 

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα;

 

Το 1ο newsletter του Έργου Slow Learning! 1

Τα αναμενόμενα παραγόμενα αποτελέσματα/προϊόντα του Έργου είναι τα ακόλουθα:

  • Web tool με υφιστάμενες, καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές για τη διδασκαλία νέων τεχνολογιών σε άτομα τρίτης ηλικίας
  • Επαγγελματικό Περίγραμμα για τους εκπαιδευτές πληροφορικής που διδάσκουν σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα
  • Online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές πληροφορικής
  • Video που θα προβάλει επιτυχή παραδείγματα μεταξύ εκπαιδευτικών και ατόμων τρίτης ηλικίας.

 

Η p-consulting είναι ο υπεύθυνος εταίρος για τη δημιουργία του video, ως εξειδικευμένη επιχείρηση πληροφορικής.

 

Ομάδες στόχοι του Έργου

 

Το newsletter δίνει επίσης σαφή εικόνα για τους τελικούς χρήστες των παραγόμενων προϊόντων του Έργου και για τις ομάδες στόχους:

  • εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικοί, μέντορες και επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής, οι οποίοι αποτελούν την κύρια ομάδα στόχο του Έργου
  • άτομα τρίτης ηλικίας, οι οποίοι αποτελούν τη δευτερεύουσα ομάδα στόχο του Έργου

 

Όλοι οι παραπάνω θα ενημερωθούν και προσεγγιστούν μέσα από στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας, οι οποίοι θα λάβουν χώρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Μείνετε μαζί μας και γίνετε ένας εξειδικευμένος εκπαιδευτής πληροφορικής ατόμων τρίτης ηλικίας!

Scroll to Top