Το 2ο newsletter του Έργου Slow Learning

Το Slow Learning είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+, που εστιάζει στην εκπαίδευση καθηγητών πληροφορικής, προκειμένου να αποκτήσουν τις παιδαγωγικές γνώσεις που απαιτούνται για την εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας. Τα άτομα τρίτης ηλικίας αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα ενηλίκων εκπαιδευόμενων και η εκπαίδευση τους πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

 

Οι Εταίροι του Slow Learning

Οι Εταίροι του Έργου Slow Leaning είναι το University of Ptuj από τη Σλοβενία, η p-consulting.gr από την Ελλάδα, το SOSU Østjylland από τη Δανία, το CDEA και ο EOSA από την Ισπανία. Στόχος των εταίρων είναι να παράξουν τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές πληροφορικής να διδάξουν σε άτομα τρίτης ηλικίας τη χρήση νέων τεχνολογιών.

 

Τα Παραδοτέα του Έργου είναι τα παρακάτω:

Το 2ο newsletter του Έργου Slow Learning 3

  • Web tool με υφιστάμενες, καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές για τη διδασκαλία νέων τεχνολογιών σε άτομα τρίτης ηλικίας,
  • Επαγγελματικό περίγραμμα για τους εκπαιδευτές πληροφορικής που διδάσκουν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,,
  • Online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές, σχετικά με τις μεθόδους και τις πρακτικές διδασκαλίας σε άτομα τρίτης ηλικίας,
  • Video που θα προβάλει επιτυχή παραδείγματα διδασκαλίας νέων τεχνολογιών σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Η p-consulting.gr, ως εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής, έχει αναλάβει τη δημιουργία της online εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του video, ενώ ταυτόχρονα με την εμπειρία που διαθέτει, θα συμβάλλει στη δημιουργία όλων των υπόλοιπων παραδοτέων.

 

Η ανάγκη για ψηφιακή επικοινωνία που δημιούργησε η πανδημία COVID-19

Οι περιορισμοί που επήλθαν λόγω της πανδημίας COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση των ατόμων τρίτης ηλικίας. Ταυτόχρονα, ήρθε στην επιφάνεια η αδυναμία των ατόμων αυτών στη χρήση νέων τεχνολογιών, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψουν καθημερινές τους ανάγκες ή/και να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες τους και τους φίλους τους. Η ανάγκη χρήσης Η/Υ και νέων τεχνολογιών από άτομα τρίτης ηλικίας είναι πλέον επιτακτική και πρέπει να ληφθεί μέριμνα προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο 2ο newsletter του Έργου Slow Learning τονίζεται η σημασία της εκμάθησης νέων τεχνολογιών από άτομα τρίτης ηλικίας και η έμφαση που πρέπει να δοθεί στις παιδαγωγικές γνώσεις των εκπαιδευτών πληροφορικής που διδάσκουν σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα.

 

 

Μείνετε συντονισμένοι και μάθετε περισσότερα για το Έργο Slow Learning!

Scroll to Top