το crowdfunding στην Ελλάδα-featured

Το crowdfunding στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης, η άντληση χρηματοδότησης για νέες επιχειρήσεις ήταν σχεδόν αδύνατη. Οι τράπεζες, λόγω έλλειψης ρευστότητας, έπαψαν να δανείζουν και η εύρεση επενδυτών στην Ελλάδα ήταν κάτι ανέφικτο.  Τη λύση στο πρόβλημα αυτό προσπάθησε να δώσει το crowdfunding. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης, που προσφέρει οφέλη και στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Στόχος του crowdfunding είναι να βοηθήσει την ελληνική οικονομία και γενικότερα την επιχειρηματικότητα να διαφύγει από την έλλειψη πόρων. Προσφέρει με απλό, οικονομικό και ασφαλή τρόπο, την δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων σε ανθρώπους και οργανισμούς που θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους.

 

Τι είναι το crowdfunding;

Το crowdfunding στην Ελλάδα 1Tο crowdfunding είναι η χρηματοδότηση από το πλήθος. Συνήθως, πρόκειται για τη χρηματοδότηση κάποιου έργου από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι με μικρά ποσά ο καθένας, συμβάλλουν ώστε να καλυφθεί ο οικονομικός στόχος. Είναι μια δημοφιλής μέθοδος άντλησης κεφαλαίων, που υλοποιείται μέσω των κοινωνικών δικτύων και εξειδικευμένων πλατφορμών και προωθείται με διάφορους απλούς τρόπους.

Η διαδικασία του crowdfunding είναι αποτελεσματική, καθώς οι προσπάθειες για τη συγκέντρωση κεφαλαίων διευκολύνονται. Η παρουσίαση της ιδέας σε μια πλατφόρμα crowdfunding, δίνει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να συμβάλλουν στα έργα που είναι προς χρηματοδότηση.

 

To crowdfunding μπορεί να διακριθεί σε τρεις κυρίως μορφές:

 

Το crowdfunding στην Ελλάδα και τις Μη Κερδοσκοπικές ΟργανώσειςΤο crowdfunding στην Ελλάδα 2

Το crowdfunding αποτελεί πολύτιμο εργαλείο και για τη χρηματοδότηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Πολλές ελληνικές ΜΚΟ έχουν αρχίσει να εξετάζουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων μέσα από καμπάνιες crowdfunding, καθώς αντιμετωπίζουν δυσμενές περιβάλλον στη χρηματοδότηση. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές καμπάνιες για τη υποστήριξη και την ενδυνάμωση ελληνικών ΜΚΟ.

 

 

Τι είναι το έργο e-Patterns;

Το έργο e-Patterns χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2. Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη μικρών ΜΚΟ και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ομάδων των ΜΚΟ στη συγκέντρωση κεφαλαίων. Εταίροι του έργου είναι οργανισμοί από Φινλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία.

Δείτε το έργο εδώ

Scroll to Top