Το e-VET4AI ολοκληρώνεται επιτυχώς με τις τελικές εκδηλώσεις στο Μιλάνο

Το έργο e-VET4AI, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Erasmus+, ολοκλήρωσε πρόσφατα τη διετή δράση του για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η κοινοπραξία των εταίρων από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και το Βέλγιο πραγματοποίησε τελική συνάντηση και τελική διάσκεψη στο Μιλάνο της Ιταλίας με επίκεντρο τη διάδοση στις 23-24 Νοεμβρίου 2023.

Η τελική διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε επί δύο ημέρες και φιλοξενήθηκε από την ECOLE στις εγκαταστάσεις της Cinisello Balsamo. Οι εταίροι συναντήθηκαν για να αναφέρουν τα βασικά αποτελέσματα από τη δημιουργία περιεχομένου και τις πιλοτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έργου. Οι θεματικές ενότητες περιλάμβαναν ενημερώσεις του έργου σε τρία διαφορετικά αποτελέσματα, τον προγραμματισμό της βιωσιμότητας, τη διάδοση και το διαχειριστικό κλείσιμο.

Την 1η ημέρα, κάθε εταίρος περιέγραψε τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα που συνδέονται με τα προγράμματα σπουδών, τις ενότητες μαθημάτων και άλλες εκροές του έργου στις οποίες πρωτοστάτησαν. Αυτό περιελάμβανε υλικά επαγγελματικής εκπαίδευσης με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσαρμοσμένα στον τομέα της μεταποίησης. Το απόγευμα, η ομάδα επισκέφθηκε τον τοπικό τεχνολογικό οργανισμό Zucchetti για να μάθει από πρώτο χέρι πώς εφαρμόζει την ΑΙ στη δραστηριότητά του.

Τη δεύτερη ημέρα η εστίαση μεταφέρθηκε προς τη διάδοση, το σχεδιασμό της βιωσιμότητας και την ολοκλήρωση του έργου. Οι συνεδρίες ασχολήθηκαν με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά την περίοδο χρηματοδότησης. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκοπήσεις της ποιοτικής εφαρμογής και των δαπανών του προϋπολογισμού, καθώς και συζητήσεις σχετικά με πιθανές μελλοντικές συνεργασίες.

Επιπλέον, στις 23 Νοεμβρίου, η ECOLE φιλοξένησε την τελική ημερίδα e-VET4AI, φέρνοντας σε επαφή την κοινοπραξία και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους από την επαγγελματική εκπαίδευση και τη βιομηχανία. Η εκδήλωση διάρκειας μισής ημέρας επέτρεψε στους εταίρους να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα σε βασικούς παρόχους κατάρτισης και σε κατασκευαστικές εταιρείες μέσω παρουσιάσεων και επιδείξεων. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο CTO της Moxoff, μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις στους εργοστασιακούς χώρους παραγωγής.

Η ατζέντα περιλάμβανε επίσης συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με μαρτυρίες σχετικά με τον αντίκτυπο στην πράξη, καθώς και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών. Οι συζητήσεις χρησίμευσαν για την τόνωση της υιοθέτησης του περιεχομένου επαγγελματικής κατάρτισης AI του e-VET4AI, ενώ παράλληλα δημιούργησαν προσδοκίες για το μέλλον της AI στην προηγμένη κατασκευαστική εκπαίδευση. Συνολικά, η διακρατική συνάντηση και η ημερίδα αποτέλεσαν το αποκορύφωμα της διάδοσης και σημείο αναφοράς για τις αποδόσεις του έργου, καθώς το e-VET4AI έφτασε στο τέλος του.

Scroll to Top