Το Erasmus+ έργο μας, “QUAHVET”, ξεκίνησε το ταξίδι του!

Το QUAHVET (Attractive 5th level High Vet Through thE Quality of gUidance) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στα πλαίσια του προγράμματος Εrasmus+, το οποίο υλοποιείται από έξι φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελλάδα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και παρότρυνση των μαθητών να επιλέξουν για την επαγγελματική τους εκπαίδευση σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ μέσα από την ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων για την ενίσχυση της διαδικασίας του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Σε ένα τεχνολογικά και οικονομικά συνεχώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό επαγγελματικό περιβάλλον χρειάζονται όχι μόνο εργαζόμενοι με προσόντα δημιουργίας και ανάπτυξης νέων μοντέλων και εργαλείων αλλά και εργαζόμενοι οι οποίοι θα έχουν τη γνώση να τα κατασκευάζουν αλλά και να τα χρησιμοποιούν.

Αυτή  η ανάγκη ύπαρξης τεχνικών προσόντων έχει οδηγήσει στην ευρεία ανάπτυξη Οργανισμών Υψηλής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (HVET) οι οποίοι όμως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί σε μαθητές και αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό στην πληροφόρηση των μαθητών και των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις προοπτικές που ανοίγονται μετά την ολοκλήρωση τέτοιου είδους παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο Bergamo της Ιταλίας στις 31 Ιανουαρίου 2024 με παρουσία όλων των εταίρων, Είχαμε την χαρά να γνωρίσουμε τις ομορφιές της πόλης που σε μάγευε με την αρχιτεκτονική της από την πρώτη στιγμή και σε μετέφερε σε περασμένους αιώνες αλλά και την παλιά πόλη που έσφυζε από ζωή. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να προβούμε στην επισκόπηση των στόχων, των σκοπών αλλά και των πακέτων εργασίας του έργου. Να εμβαθύνουμε στα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς καθώς και να καθιερώσουμε ένα σαφές πλάνο για τη διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου. Αναλύσαμε το σχέδιο διάδοσης του έργου και επιβεβαιώσαμε τα επερχόμενα ορόσημα και τις προθεσμίες παράδοσης ώστε να διατηρηθούν οι ροές εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενισχύσαμε τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών-εταίρων , βελτιστοποιήσαμε την κατανόηση των στόχων του Quahvet και αποχωρήσαμε γεμάτοι ενθουσιασμό για τα επόμενα βήματα.

Μείνετε συντονισμέν@ για να παρακολουθήσετε τις επερχόμενες συναρπαστικές εξελίξεις.

Scroll to Top