connecting europe kick off meeting

Το Κick – Οff Μeeting του Connecting Europe!

Σήμερα 23/05/2022 και αύριο 24/05/2022, διεξάγεται, στην Valletta, στην Μάλτα, το kick off meeting του έργου Connecting Europe!. Για πρώτη φορά σήμερα, οι εταίροι βρίσκονται όλοι μαζί δια ζώσης, προκειμένου να συζητήσουν για την υλοποίηση και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Kick off meeting

Το Kick off meeting για το έργο Connecting Europe!, υλοποιείται από την Easy Job Bridge (IZI Ltd), με έδρα στην Μάλτα. Η Easy Job Bridge (IZI Ltd), δραστηριοποιείται στον τομέα της εξεύρεσης θέσεων πρακτικής, εύρεσης εργασίας καθώς και την οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, από και προς τη Μάλτα.

Το Kick off meeting, είναι μια από τις βασικότερες συναντήσεις που πραγματοποιείται μεταξύ των εταίρων. Είναι η πρώτη δια ζώσης συνάντηση που πραγματοποιείται για το έργο και οι εταίροι, έχουν την δυνατότητα να γνωριστούν και να θέσουν τα απαραίτητα κοινά βήματα για την υλοποίηση του. Κατά την διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι συμφωνούν στα κοινά milestones («ορόσημα»- φάσεις), την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του.

Connecting Europe

Το Connecting Europe!, ξεκίνησε το ταξίδι του, τον Ιανουάριο του 2022 και επικεντρώνεται κυρίως, σε όσους ασχολούνται με τον τομέα της φιλοξενίας, της υγείας και τον τεχνικό τομέα. Στόχος του έργου να είναι βελτιωθεί η κινητικότητα των φοιτητών/σπουδαστών Erasmus+.

Η σωστή και εύρυθμη συνεργασία, μεταξύ των παρόχων αποστολής και φιλοξενίας, των διαμεσολαβητών και παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ):

 • θα διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών/σπουδαστών και
 • θα αυξήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων που εμπλέκονται στις κινητικότητες Erasmus+.

Για τον λόγο αυτό, απαιτείται:

 • Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών φιλοξενίας και αποστολής των φοιτητών Erasmus+ KA1.
 • Η ανάπτυξη πλαισίων και εργαλείων αξιολόγησης.
 • Η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητών.
 • Η αναβάθμιση των ικανοτήτων των οργανισμών που εμπλέκονται σε κινητικότητες Erasmus+.

Η ομάδα

Η ομάδα του έργου, απαρτίζεται από 9 φορείς, 6 διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών. Η σύμπραξη, εκτός από την p-consulting.gr, μια επιχείρηση με εξειδίκευση στη δημιουργία και διαχείριση λογισμικού και ιστοσελίδων, την έρευνα, την εκπαίδευση και την επιχειρηματική συμβουλευτική, απαρτίζεται από φορείς και οργανισμούς:

 • που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξεύρεσης θέσεων πρακτικής και εκπαιδευτικών επισκέψεων εργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας (Easy Job Bridge |IZI Ltd),
 • παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Axxell & Galway and Roscommon Education & Training Board & Calasanz Santurtzi S.L & Kainuun ammattiopisto),
 • με εξειδίκευση σε έργα κινητικότητας Erasmus+ (Education & Mobility|Stiker Global Services ),
 • που υποστηρίζουν τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών και εξωστρέφειας ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ( Uniser Soc.Coop.Onlus),
 • παροχής συμβουλών που εξειδικεύονται στην Οργανωτική Ανάπτυξη, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε εκπαιδευτικό περιβάλλον (Dialogue Diversity Unipessoal Lda),
 • και από μια μη κερδοσκοπική ένωση, που απαρτίζεται από 48 οργανισμούς και διαχειρίζεται 120 κέντρα ΕΕΚ (SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE ASSOCIAZIONE SCF).

Το Kick Off meeting

Στην agenda του kick off meeting, αυτό που ξεχωρίζει είναι η ανάλυση των παραδοτέων του έργου. Το θέμα αυτό, αναπτύσσεται αναλυτικά και οι εταίροι ανταλλάζουν απόψεις και σκιαγραφούν το πλαίσιο για τα δύο παραδοτέα που πρόκειται να δημιουργηθούν.

Το ένα παραδοτέο που θα δημιουργηθεί, είναι ένα ψηφιακό εικονικό μάθημα. Το μάθημα αυτό, θα προετοιμάζει τους φοιτητές ΕΕΚ για την κινητικότητα Erasmus+. Επιπλέον,  θα τους δίνει τις δεξιότητες που χρειάζονται, για να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

connecting europe kick off meeting 1

Επιπλέον, δεύτερο παραδοτέο του έργου, θα αποτελεί μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία. Μια συλλογή από καινοτόμα και διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία που θα δημιουργηθούν, για τη διερεύνηση και αναγνώριση συγκεκριμένων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Τα εργαλεία αυτά, θα επιτρέπουν στους παρόχους ΕΕΚ, να αναγνωρίζουν δεξιότητες, οι οποίες θα βοηθούν τους φοιτητές/ σπουδαστές της ΕΕΚ, να επιτύχουν στον επαγγελματικό χώρο. Οι δεξιότητες αυτές είναι πλέον απαραίτητες, ανεξάρτητα από το επάγγελμα και οι επιχειρήσεις, του σήμερα, τις τοποθετούν πολύ ψηλά ως προς τη σημασία τους.

connecting europe kick off meeting 2

Αύριο, 24/05/2022, σύμφωνα με την agenda, θα αναλυθούν οι πιο συνήθεις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες όταν προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης, σε φοιτητές από ξένες χώρες. Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί το πως οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, μπορούν να αξιολογηθούν και εν συνεχεία οι εταίροι θα ανταλλάξουν  καλές πρακτικές.

Τέλος, οι εταίροι θα «κλείσουν» την συνάντηση, αφού συζητήσουν σχετικά με το περιεχόμενο και την μεθοδολογία, για τις έρευνες που απαιτούνται για τα δύο παραδοτέα.

Η ομάδα μας, δημιούργησε την διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει όλα τα παραδοτέα του έργου εδώ!

Ας διευκολύνουμε τις κινητικότητες Erasmus+ στην Ευρώπη!

Όλα τα νέα για το έργο εδώ!

 

Scroll to Top