Το O’Bias updated featured

Το O’Bias updated

Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Έργο OBias

 

Στις 8 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Έργο “O’Bias Your Future: Overcoming Gender Bias in Career Opportunities”. Το Έργο που έχει ως σκοπό τη μείωση των έμφυλων προκαταλήψεων στην αγορά εργασίας, στοχεύει τόσο σε άτομα που αναζητούν εργασία, όσο και σε οργανισμούς και επαγγελματίες που εμπλέκονται σε διαδικασίες πρόσληψης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι εταίροι του Έργου στην συνάντηση που πραγματοποίησαν, συζήτησαν για την ανάπτυξη των παραδοτέων του Έργου και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Τα αποτελέσματα που θα παραχθούν από το Έργο είναι ένας οδηγός προσδιορισμού και περιορισμού των πρακτικών έμφυλων προκαταλήψεων στην αγορά εργασίας, ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό έμφυλων προκαταλήψεων και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία.

 

Οδηγός προσδιορισμού και περιορισμού των πρακτικών έμφυλων προκαταλήψεων στην αγορά εργασίας

Το O’Bias updated 1Στην παρούσα φάση υλοποίησης του έργου οι εταίροι εργάζονται για την ανάπτυξη του οδηγού προσδιορισμού και περιορισμού των πρακτικών έμφυλων προκαταλήψεων στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η δευτερογενής έρευνα σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Πολωνία. Στόχος της έρευνας ήταν η περιγραφή της συνολικής κατάστασης σε κάθε χώρα σχετικά με τις έμφυλες προκαταλήψεις στην αγορά εργασίας, τις ανισότητες στην ένταξη στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Επιπλέον, η έρευνα περιλάμβανε καλές πρακτικές και επιτυχημένες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των έμφυλων προκαταλήψεων, καθώς και υποστηρικτικούς οργανισμούς για την ισότητα των φύλων.

Το επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή συνεντεύξεων με εργοδότες, οργανισμούς για την ισότητα των φύλων, άτομα που αναζητούν εργασία και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα ενσωματωθούν μαζί με τα δεδομένα από τις έρευνες στο τελικό παραδοτέο.

 

Μείνετε μαζί μας για περισσότερα νέα για το Έργο OBias!

Scroll to Top