Φιλοξενώντας την 3η διακρατική συνάντηση του έργου Breathe the Future-Hybrid Education in VET

Φιλοξενώντας την 3η διακρατική συνάντηση του έργου Breathe the Future-Hybrid Education in VET

Η p-consulting.gr φιλοξένησε την 3η διακρατική συνάντηση του έργου Breathe the Future-Hybrid Education in VET στην Πάτρα, Ελλάδα, στις 18-19 Μαΐου 2023. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τους 6 εταίρους του έργου:

* Antalya Il Milli Egitim Mudurlugu (Τουρκία)

* IPSantarem (Πορτογαλία)

* OIC Poland Foundation (Πολωνία)

* PROGRESS (Πολωνία)

* p-consulting.gr (Ελλάδα)

* EUROSUCCESS (Κύπρος)

 

Τη συνάντηση άνοιξε ο συντονιστής του έργου, Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, από την p-consulting.gr καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και κάνοντας μια επισκόπηση του έργου.

Στη συνέχεια, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στα πέντε παραδοτέα του έργου:

  • Τη μεθοδολογία υβριδικής διδασκαλίας σε σχολεία ΕΕΚ
  • Το μάθημα επαγγελματικής πιστοποίησης για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ για την υβριδική διδασκαλία
  • Το εργαλείο αξιολόγησης ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς υβριδικής ΕΕΚ
  • Το διαδικτυακό τεστ μαθησιακού στυλ για μαθητές υβριδικής ΕΕΚ
  • Το υβριδικό παιχνίδι μυστηρίου για εκπαιδευτικούς και μαθητές ΕΕΚ

Φιλοξενώντας την τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου Breathe the Future-Hybrid Education in VET photos

Οι εταίροι του έργου ανέφεραν ποιοτική πρόοδο και στα πέντε παραδοτέα με τη μεθοδολογία για την υβριδική διδασκαλία στα σχολεία ΕΕΚ να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και τα υπόλοιπα παραδοτέα να βρίσκονται ήδη σε πολύ καλό δρόμο ως προς την εξέλιξή τους.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι δραστηριότητες διάδοσης και προώθησης του έργου, με τους εταίρους να έχουν αναπτύξει μια στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπο του έργου μαζί με το διαδικτυακό φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τις διαχειριστικές, διοικητικές και οικονομικές πτυχές του έργου με τους εταίρους να συζητούν τα πορίσματα της πρώτης έκθεσης προόδου και την υποβολή της δεύτερης έκθεσης προόδου στην Εθνική Υπηρεσία καθώς επίσης προχώρησαν στον προγραμματισμό της επόμενης διακρατικής συνάντησης αλλά και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ήταν μια παραγωγική συνάντηση σε ένα πολύ δημιουργικό και συνεργατικό κλίμα που επέτρεψε στους εταίρους του έργου να σημειώσουν πρόοδο σε όλα τα πεδία.

Φιλοξενώντας την 3η διακρατική συνάντηση του έργου Breathe the Future-Hybrid Education in VET 1

Scroll to Top