ΜΚΟ

Πόσα γνωρίζετε για τη χρηματοδότηση μιας ΜΚΟ;

Η συγκέντρωση κεφαλαίων και η σημασία της

Η εύρεση χρηματοδότησης είναι ζωτικής σημασίας για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους και να διευρύνουν τις δράσεις τους.

Πέρα, όμως, από την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών, οι ΜΚΟ μπορούν μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα εύρευσης κεφαλαίων να αποκομίσουν πρόσθετα οφέλη, όπως γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό και στους δυνητικούς επενδυτές του έργου τους και των στόχων τους, προσέλκυση εθελοντών, διεύρυνση των επενδύσεων τους κ.λπ.

Οι προκλήσεις για τις μικρές ΜΚΟ

Η συγκέντρωση κεφαλαίων αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Ενώ οι διεθνείς (μεγάλοι) οργανισμοί έχουν στη διάθεσή τους εξειδικευμένο προσωπικό, πόρους και φυσικά τεχνογνωσία, οι νεότερες και μικρές ΜΚΟ έρχονται αντιμέτωπες με προκλήσεις που συχνά δυσκολεύονται να ξεπεράσουν. Ανάμεσα σε αυτές είναι :

  • Εξοικείωση με πλατφόρμες συγκέντρωσης κεφαλαίων,
  • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση,
  • Δημιουργία πλάνου χρηματοδότησης,
  • Παρουσίαση του έργου σε δωρητές,
  • Τα βήματα μιας καμπάνιας συγκέντρωσης κεφαλαίου που πρέπει να ακολουθηθούν
  • Αξιολόγηση και παρακολούθηση της καμπάνιας κ.α.

Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μικρών (κυρίως) ΜΚΟ για εξεύρεση χρηματοδότησης, το έργο E-patterns δημιούργησε μια ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων που αφορούν τις πρακτικές συγκέντρωσης κεφαλαίων και την ενίσχυση των γνώσεων σε ό,τι αφορά στη διαχείριση ΜΚΟ.

Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης δεξιοτήτων στη συγκέντρωση κεφαλαίων

Ταυτόχρονα, η p-consulting.gr, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου δημιούργησαν ένα online εργαλείο αυτό-αξιολόγησης δεξιοτήτων στη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Πόσα γνωρίζετε για τη χρηματοδότηση μιας ΜΚΟ; 1Το ανωτέρω εργαλείο σχεδιάστηκε προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε διαχειριστές/υπεύθυνους χρηματοδότησης/στελέχη μικρών ΜΚΟ να αυτό-αξιολογήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων, με στόχο να γνωρίσουν τις δυνατότητες τους σε αυτόν τον τομέα.

Θα τους βοηθήσει, επίσης, να αναγνωρίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο έτοιμοι να ξεκινήσουν μια καμπάνια συγκέντρωσης κεφαλαίων για τη ΜΚΟ τους.

Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης είναι διαθέσιμο στα ελληνικά, ιταλικά, φινλανδικά, ισπανικά, γερμανικά και αγγλικά.

Μη διστάσετε να ακολουθήσετε το σχετικό σύνδεσμο και να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας στη συγκέντρωση κεφαλαίων!

Scroll to Top