Ψηφιακή Εργαλειοθήκη-πρόσβαση στη γνώση

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη τεχνολογικά εποχή η ανάγκη για ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Το έργο Reimagine Distance Learning στα πλαίσια του Erasmus+ ήρθε για να καλύψει την ανάγκη των εκπαιδευτικών να ανταπεξέλθουν επάξια στον αναδιαμορφωμένο ρόλο τους αυτόν του εκπαιδευτή από απόσταση. Με ποιο τρόπο όμως θα γίνει αυτό?

Αναγνωρίζουμε το γεγονός πως τα ψηφιακά εργαλεία ανοίγουν ένα κόσμο γεμάτο οφέλη για τους εκπαιδευτικούς καθώς τους βοηθούν να δημιουργήσουν δια δραστικά και ενδιαφέροντα μαθήματα, αλλά επίσης να ενισχύσουν τη διδακτική διαδικασία και την απόδοση των μαθητών. Με τη χρήση τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών παρέχοντας εξειδικευμένη υποστήριξη. Επιπλέον η δυνατότητα αξιοποίησης δια δραστικών προγραμμάτων, παιγνίων και πολυμέσων ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να αποκτήσουν τη γνώση με πιο διασκεδαστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, η ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία εκπαιδευτικών δικτύων και την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών σε παγκόσμιο επίπεδο προωθώντας την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και την καινοτομία στην εκπαίδευση. Αναγνωρίζουμε επίσης το γεγονός πως με την πανδημία συντελέστηκε μια έκρηξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση όλων των ψηφιακών εργαλείων προκειμένου να υπάρχει μια συνέχεια και μια κανονικότητα. Υπήρξαν πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν είχαν την πλήρη ψηφιακή κατάρτιση για να αντιμετωπίσουν το νέο ρεύμα.

Έχοντας όλα αυτά κατά νου δημιουργήσαμε στα πλαίσια του έργου μας Reimagine Distance Learning μια ψηφιακή εργαλειοθήκη που παρέχει όλη την απαιτούμενη γνώση στηριζόμενη στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, εύκολη στην κατανόηση, λειτουργική και άμεσα προσβάσιμη η οποία θα τους βοηθήσει στην στροφή στην διαδικτυακή διδασκαλία.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://reimagine-project.eu για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.

Scroll to Top