Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της γεωργίας. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και αφορά είτε υπό-σύσταση είτε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Το ποσοστό της ενίσχυσης για επενδύσεις ύψους 100.000€ έως 1.500.000€ είναι 65% για νησιά του Αιγαίου Πελάγους πλην Κρήτης και Εύβοιας, 40% για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 50% για λοιπές Περιφέρειες.

Οι δαπάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση αφορούν την κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μηχανολογικό εξοπλισμό, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, δημιουργία σήματος (ετικέτας), αμοιβές συμβούλων, μηχανικών, αδειών, απόκτηση πιστοποιητικών όπως ISO, HACCP κλπ, αγορά συσκευών (όπως Η/Υ, fax, τηλεφωνικού δικτύου, συστήματα συναγερμού), κατασκευή γεώτρησης. Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών–πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροποκηπευτικών ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.