Τα πρώτα αποτελέσματα «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ»

Ανακοινώθηκε ο πρώτος προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων για το πρόγραμμα Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ!

Ο κατάλογος