Επιτυχής 3η Διακρατική Συνάντηση του OnTheMic στην Πάτρα

Στην 3η διακρατική συνάντηση του Έργου στην Πάτρα, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5 Μαΐου, συμμετείχαν οι εταίροι του έργου από τη Φινλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισλανδία και την Ελλάδα. Οι βασικοί στόχοι της συνάντησης ήταν να οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης και να συζητηθούν τα μελλοντικά αποτελέσματα του Έργου, όπως η επικύρωση της εκμάθησης ήπιων δεξιοτήτων και η δημιουργία μικρό-διαπιστευτηρίων. Το διαδικτυακό εργαλείο στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα σε όλους και όλες, να αξιολογήσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσω μη τυπικών και άτυπων διαδικασιών μάθησης. Επιπλέον, στη συνάντηση ασχοληθήκαμε με την επικύρωση των διαδικασιών μάθησης σε κάθε χώρα εταίρο, και την οργάνωση μιας Διακρατικής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας.

Επιτυχής 3η Διακρατική Συνάντηση του OnTheMic στην Πάτρα 3

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο και προσπάθεια για την οριστικοποίηση του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης. Σχεδιασμένο για να ενισχύσει και να υποστηρίξει, όσους και όσες το χρησιμοποιήσουν, στην αναγνώριση και αξιολόγηση των ήπιων δεξιοτήτων τους, το εργαλείο παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο και ανάλογες ερωτήσεις. Μέσω εκτενούς συνεργασίας, οι εταίροι εξασφάλισαν ότι ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και η φιλικότητα του εργαλείου προς τον χρήστη, απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκαν οι γενικοί στόχοι του έργου για την αναγνώριση, την επικύρωση και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω μη τυπικών και άτυπων διαδικασιών μάθησης. Στη σημερινή δυναμική αγορά εργασίας, είναι ζωτικής σημασίας η αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτούν τα άτομα μέσω διαφόρων εμπειριών ζωής, εθελοντισμού ή χόμπι. Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που αναπτύχθηκε από τους εταίρους, αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα, δίνοντας στα άτομα τη δυνατότητα να κατανοήσουν με αυτοπεποίθηση και να διατυπώσουν τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, το εργαλείο θα καθοδηγήσει τα άτομα στην επικύρωση των δεξιοτήτων τους μέσω μικρό-διαπιστευτηρίων, εξασφαλίζοντας την αναγνώριση και τη σημασία τους.

Επιτυχής 3η Διακρατική Συνάντηση του OnTheMic στην Πάτρα 4

Συμπερασματικά, η 3η διακρατική συνάντηση του έργου στην Πάτρα, σηματοδότησε μια επιτυχή πρόοδο προς την κατεύθυνση της προώθησης της αναγνώρισης, αξιολόγησης και επικύρωσης των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω μη τυπικών και άτυπων διαδικασιών μάθησης. Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που οριστικοποιήθηκε θα επιτρέψει σε όλους και όλες, να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τις ικανότητές τους. Παρέχοντας εργαλεία και ευκαιρίες για την αναγνώριση και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, το OntheMic και οι οργανισμοί των εταίρων που το υλοποιούν, στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας, στην προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης και στην προώθηση μιας κοινωνίας που εκτιμά όλες τις μορφές μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου, μπορείτε να ενημερώνεστε από τα νέα του έργου και στη σελίδα του στο Facebook.

Scroll to Top