Εργαστήρια20-21/01/2022

4 Online Εργαστήρια για το “Dropping the Baggage – Investing in the future”

Τι σημαίνει dropping the baggage

Dropping the baggage σημαίνει να κοιτάς το μέλλον δίχως βαρίδια, δίχως επιφυλάξεις και δίχως φόβο. Σημαίνει να κοιτάς το μέλλον με αισιοδοξία, δημιουργικότητα και θάρρος. Δε συμβαίνει όμως πάντα! Υπάρχουν πολλοί σπουδαστές που αποφεύγουν να κοιτάξουν το μέλλον τους κατάματα, να πάρουν αποφάσεις που θα ενισχύσουν την προσωπικότητά τους μακροπρόθεσμα και σίγουρα σκέφτονται με το τώρα και τις όποιες δυσκολίες του. Έτσι έχουμε πολυάριθμες περιπτώσεις όπου σπουδαστές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, με αφορμή κάποιο πρόβλημα. Οι εκπαιδευτές τους παίζουν (ή θα έπρεπε να παίζουν) ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην τελική τους απόφαση, αλλά με τι εφόδια θα μπορέσουν να σταθούν δίπλα τους, να τους εμπνεύσουν και να μπορέσουν να τους συμβουλέψουν κατάλληλα; Το έργο Dropping the Baggage” στοχεύει ακριβώς εκεί!

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, οι εταίροι τoυ έργου, Dropping the Baggage – Investing in the future, πραγματοποίησαν ένα online διήμερο με τέσσερα (4) εργαστήρια (workshops). Τα online εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν ύστερα από την πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές και εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), στις χώρες των εταίρων, το προηγούμενο διάστημα.

Τo έργο, Dropping the Baggage – Investing in the future, έχει σαν στόχο:

  • την ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να αφήσουν πίσω ό,τι τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση.
  • Την αλλαγή της προσέγγισης της μάθησης σε μια πιο ολιστική προσέγγιση και
  • Την αλλαγή στις υπάρχουσες νοοτροπίες, τρόπους εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

Έχοντας σαν βασικές αρχές τους παραπάνω στόχους, οι εταίροι προχώρησαν στην διεξαγωγή των τεσσάρων (4) online εργαστηρίων το διήμερο 20 και 21 Γενάρη.

Τα εργαστήρια

Οι ομάδες των εταίρων e-συναντήθηκαν online και αφού έθεσαν ορισμένα θέματα και την ατζέντα των εργαστηρίων, χωρίστηκαν σε τρεις (3) ομάδες των πέντε-έξι (5-6) ατόμων (έκαστος από Αγγλία, Φινλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία), προκειμένου να συζητήσουν τις ποικίλες απόψεις και το τι επικρατεί στην χώρα του καθενός.

Εργαστήρια 20/01/2021

Στις 20/01/2022, διεξήχθη το πρώτο και δεύτερο εργαστήριο. Το πρώτο on-line εργαστήρι είχε θέμα την αλλαγή των υφιστάμενων αποκλειστικών στάσεων για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των μαθητών. Το εργαστήρι αυτό, επικεντρώθηκε στο πώς η κρυφή ατζέντα εμποδίζει τους μαθητές να αφήσουν ό,τι τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση και πώς οι εκπαιδευτές ΕΕΚ να καταρτίσουν σχέδια δράσης με επίκεντρο συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Το δεύτερο on-line εργαστήρι είχε θέμα την δημιουργία Ομάδας – Δεν υπάρχει «εγώ» στην προσέγγιση «εμείς». Το δεύτερο εργαστήρι επικεντρώθηκε στο πώς οι εκπαιδευτές θα αφήσουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις και στις διαφορές ομαδικής μάθησης ή από κοινού μάθησης (δημιουργία ομάδας). Μετά την διεξαγωγή των εργαστηρίων οι τρεις (3) ομάδες των εταίρων συναντήθηκαν όλοι μαζί και παρουσίασαν κοινές και διαφορετικές απόψεις επί των παραπάνω θεμάτων.

εργαστήρια 1-2

Εργαστήρια 21/01/2021

Στις 21/01/2022, διεξήχθη το τρίτο και τέταρτο on-line εργαστήρι. Το τρίτο εργαστήρι είχε θέμα την ενδυνάμωση των μαθητών μέσω καθοδήγησης και επικεντρώθηκε στην «αποτυχία». «Η αποτυχία είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθείς! Βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν από την αποτυχία» και πώς θα βοηθήσουμε τους μαθητές να οικειοποιηθούν την αποτυχία τους και να τη χρησιμοποιήσουν για βελτιωμένη ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους.

Το τέταρτο εργαστήρι είχε θέμα το θεματικό παραδοτέο του έργου με ονομασία S.C.R.E.A.M! (Strength=Ενδυνάμωση, Collaboration= Συνεργασία, Respect= Σεβασμός,   (self)Evaluate =(αυτό)Αξιολόγηση,   Achieve=Επίτευξη,  Motivate=Παροχή κινήτρων), όπου οι ομάδες επικεντρώθηκαν στους νέους ηγετικούς ρόλους στην ΕΕΚ, τα Do’s and Don’ts. Μετά την διεξαγωγή των εργαστηρίων οι τρεις (3) ομάδες των εταίρων συναντήθηκαν ξανά όλοι μαζί. Αφού παρουσίασαν τις κοινές αλλά και διαφορετικές απόψεις τους επί των παραπάνω θεμάτων, συνδημιούργησαν την κοινή βάση πάνω στην οποία θα προχωρήσει το έργο.

εργαστήρια 3-4

Αξιοσημείωτο είναι ότι στα εργαστήρια ανταλλάχθηκαν όλες οι διαφορετικές απόψεις και αναλύθηκαν, με αποτέλεσμα την ανανέωση των εργαστηρίων για περαιτέρω συζήτηση και προγραμματισμό των επόμενων βημάτων για το έργο.

Η p-consulting.gr συμμετέχει μαζί με ακόμα 7 εταίρους από Φιλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Αγγλία στο ΚΑ2 Erasmus+ έργο, Dropping the Baggage – Investing in the future.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα!

Scroll to Top