4η Προκήρυξη Leader Αχαΐας

Tο επόμενο διάστημα, αναμένεται να δημοσιευθεί η 4η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Leader 2007-2013 για την περιοχή της Αχαΐας. Η Δημόσια Δαπάνη αναμένεται να ανέρχεται στο ποσό των 508.002,10 € και θα αφορά τα ακόλουθα υπομέτρα-δράσεις:

• L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων, με ποσοστό ενίσχυσης 50%
• L312: Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων, με ποσοστό ενίσχυσης 60%
• L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, με ποσοστό ενίσχυσης 60%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Leader, πατήστε εδώ.