Αξιολόγηση Υπηρεσιών μας

Στην προσπάθειά μας για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας μας και έχοντας σαν στόχο την πλήρη ικανοποίησή σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο, βαθμολογώντας κάθε ερώτημα από 1 έως 5 

Σημείωση για την βαθμολογία : (1) Όχι Καλή, (2) Μέτρια , (3) Καλή, (4) Πολύ Καλή, (5) Άριστη 

milestones-2012

Αξιολογήστε μας

θα μας κάνει καλύτερους


ΘΕΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ξεμάτιασμα
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : Βασίλης Κυριακόπουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : 10/03/23

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις με βαθμολόγηση από 1 έως 5, όπου: 1 = καθόλου ικανοποιητικά, 2 = μέτρια, 3 = ικανοποιητικά, 4 = πολύ ικανοποιητικά, 5 = άριστα

12345
1.1 Οι στόχοι της εκπαίδευσης ήταν ξεκάθαροι;
1.2 Η εκπαίδευση τέτοιου τύπου βοηθά την επαγγελματική σας σταδιοδρομία;
1.3 Η εκπαίδευση ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις σας;
1.4 Θεωρείτε ότι βελτιώσατε τις γνώσεις / ικανότητές σας;
12345
2.1 Ο χώρος της εκπαίδευσης ήταν κατάλληλος;
2.2. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν επαρκής;
12345
3.1 Η ύλη / θεματολογία ήταν ικανοποιητική;
3.2 Σας δόθηκαν ιδέες για εφαρμογή στην πράξη;
3.3. Οι σημειώσεις που δόθηκαν ήταν χρήσιμες;
12345
4.1 Ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι για την εκπαίδευση;
4.2 Είχαν ικανότητες μεταδοτικότητας και σαφήνειας;
4.3 Απαντήθηκαν ξεκάθαρα οι ερωτήσεις σας;
ΝΑΙΟΧΙ
Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν παρόμοια εκπαίδευση (π.χ σχετικά με A.I)
Θεωρείται ότι ήταν χρήσιμο να επαναληφθεί εκπαίδευση με παρόμοιο περιεχόμενο;
Scroll to Top