Ανακοίνωση αποτελεσμάτων «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας»

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του Ά Κύκλου της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Οι δυνητικά εντασσόμενοι, μετά από Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, θα ενημερωθούν από την π-consulting να υποβάλουν τα δικαιολογητικά ένταξης ανάμεσα στα οποία θα είναι και η σύσταση της νέας επιχείρησης!

Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο, για να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της Δράσης: