Αποτελέσματα Δράσης: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του Ά Κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Αναλυτικότερα, για να δείτε τα αποτελέσματα για τη κάθε κατηγορία (Δυνητικοί Δικαιούχοι, Επιλαχόντες, Απορριφθέντες) πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Οι προσωρινοί δικαιούχοι θα πρέπει το αργότερο έως την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.