Business Model Canvas

Business-Model-Canvas

Το Business Model Canvas είναι ένα πρότυπο στρατηγικής διαχείρισης για την ανάπτυξη νέων ή την τεκμηρίωση υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων. Πρόκειται για μια οπτικοποιημένη παρουσίαση συνοπτικών στοιχείων και δεδομένων που περιγράφουν την αξία, την υποδομή, τους πελάτες και τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Βοηθά τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους με την απεικόνιση πιθανών συμβιβασμών ή ακόμη και την λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Το επιχειρηματικό μοντέλο καμβά προτάθηκε αρχικά από τον Αλέξανδρο Osterwalder κι από τότε πολλές μικρές παραλλαγές του έχουν εμφανιστεί.

Αναφέραμε πριν την έννοια της οπτικοποίησης. Αυτή προσφέρει πολύ εύκολα και γρήγορα τα καίρια σημεία σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες που πρέπει να συμπληρώσουμε. Με τον τρόπο αυτό και αφού συμπληρώσει κανείς τα πλαίσια του business model canvas “βλέπει” συνοπτικά τα δεδομένα του.

Έτσι ο επιχειρηματίας μπορεί να δει τα συν και πλην των δεδομένων του. Το σημαντικότερο δε, χωρίς να πρέπει να εφαρμόσει στην πραγματική ζωή της επιχειρήσης τις σκέψεις που έχει.

Είναι καλύτερα πριν εφαρμόσεις τα σχέδιά σου να έχεις μια μικρή γεύση του που μπορεί να σε οδηγήσουν.

Business-Model-Canvas

Οδηγίες Χρήσεως

Οδηγίες Χρήσεως

Μεγάλη σημασία έχει και η σειρά με την οποία συμπληρώνονται τα πεδία που βρίσκονται στο business model canvas. Ακολουθείστε την παρακάτω σειρά:

1ον: Value Propositions (Στοιχείο Διαφοροποίησης)

 • Τι αξία παρέχουμε σε κάθε πελατειακή ομάδα;
 • Ποιο πρόβλημα κάθε πελατειακής ομάδας βοηθάμε να λυθεί;
 • Τι δέσμες προϊόντων και/η υπηρεσιών προσφέρουμε σε κάθε πελατειακή ομάδα;
 • Ποιες ανάγκες κάθε πελατειακής ομάδας ικανοποιούμε;
 • Ποιο είναι το «ελάχιστο βιώσιμο» προϊόν;

2ον: Customer Segments (Πελάτες)

 • Για ποιες πελατειακές ομάδες δημιουργούμε αξία;
 • Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί μας πελάτες;
 • Πως διαφοροποιούνται δημογραφικά και ψυχογραφικά;

3ον: Channels (Δίκτυα)

 • Μέσω ποιων καναλιών επιθυμούν οι πελάτες μας να τους προσεγγίσουμε;
 • Πως τους προσεγγίζουν άλλες εταιρείες;
 • Ποια κανάλια είναι πιο αποδοτικά; Με τι κόστος;
 • Πως συνδέονται με τις συνήθειες των πελατών;

4ον: Customer Relationships (Πελατειακές Σχέσεις :-))

 • Πως διαχειριζόμαστε την προσέγγιση, απόκτηση εξυπηρέτηση αύξηση και πιστότητα των πελατών;
 • Πως διασυνδέονται με τα λοιπά στοιχεία του business model;
 • Πόσο δαπανηρά είναι;

5ον: Revenue Streams (Έσοδα)

 • Για ποια παρεχόμενη αξία οι πελάτες δέχονται να πληρώσουν;
 • Τι αγοράζουν και τι/πως πληρώνουν σήμερα;
 • Πως θα προτιμούσαν να πληρώσουν;
 • Πως τα επιμέρους έσοδα συμβάλλουν στα συνολικά έσοδα ανά ροή εσόδου;

6ον: Key Resources (Κύριοι Πόροι)

 • Ποιους κύριους πόρους/μέσα απαιτούν:
 • Η προτεινόμενη αξία;
 • Τα κανάλια επικοινωνίας και διανομής;
 • Οι πελατειακές σχέσεις;
 • Οι ροές εσόδων;

7ον: Key Partners (Κύριοι Συνεργάτες)

 • Ποιοι είναι οι κύριοι συνεργάτες μας;
 • Ποιοι είναι οι κύριοι προμηθευτές μας;
 • Ποια σημαντικά μέσα αποκτάμε από συνεργάτες μας;
 • Ποιες κύριες δραστηριότητες εκτελούν συνεργάτες μας;

8ον: Key Activities (Κύριες Δραστηριότητες)

 • Ποιες καθοριστικές εσωτερικές εταιρικές διεργασίες απαιτούν:
 • Η προτεινόμενη αξία;
 • Τα κανάλια επικοινωνίας και διανομής;
 • Οι ροές εσόδων;

9ον: Cost Structure (Κύριες Δαπάνες)

 • Ποια είναι τα πλέον σημαντικά κόστη του business model μας;
 • Ποια από τα απαιτούμενα μέσα είναι τα πλέον δαπανηρά;
 • Ποιες από τις απαιτούμενες εσωτερικές διεργασίες είναι οι πλέον δαπανηρές

Βασικό στοιχείο στην επιχειρηματικότητα είναι να συνυπάρχει το ρίσκο του ενστίκτου με τη σταθερότητα των δεδομένων!