Βασικό στοιχείο στην επιχειρηματικότητα είναι να συνυπάρχει το ρίσκο του ενστίκτου με τη σταθερότητα των δεδομένων!