Δράσεις στήριξης Επιχειρηματικότητας στη Δυτ. Ελλάδα

Δράσεις στήριξης Επιχειρηματικότητας στη Δυτ. Ελλάδα

Καλά νέα Πολύ σύντομα η ανάληψη της διαχείρισης από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενός προγράμματος προϋπολογισμού περίπου 29 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής